pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 45pierwiastki3 pole podstawy jest równa 9 pierwastki3 oblicz wysokośc ściany bocznej ostrosłupa długośc krawędzi bocznej ostrosłupa

pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 45pierwiastki3 pole podstawy jest równa 9 pierwastki3 oblicz wysokośc ściany bocznej ostrosłupa długośc krawędzi bocznej ostrosłupa
Odpowiedź
adusek

Pc=45√3 j² Pp=9√3 j.² wysoksoc sciany bocznej h=? dl,kraw,bocznej=b=? a²√3/4=9√3 a²√3=4·9√3 a²√3=36√3  /:√3 a²=36 a=√36=6cm dl,kraw,podstawy   Pc=Pp+Pb 45√3=9√3+Pb 45√3-9√3=Pb Pb=36√3 Pb=3·½ah 36√3=3·½·6·h 36√3 =9h /:9 h=4√3   z pitagorasa : (½a)²+h²=b² 3²+(4√3)²=b² 9+48=b² b=√57 

szumka

a=dł. krawedzi podstawy Pp=a²√3/4 9√3=a²√3/4 a²=4×9 a²=36 a=6 ......... Pc=Pp+Pb 45√3=9√3+Pb Pb=45√3-9√3 Pb=36√3 pole jednej sciany bocznej=36√3;3=12√3 k=wysokosc sciany bocznej pole sciany bocznej=½ak 12√3=½×6k k=12√3:3 k=4√3 ............ c=dł. krawedzi bocznej ½a=3 z pitagorasa: c=√[3²+(4√3)²]=√57

Dodaj swoją odpowiedź