Huta żelaza sprowadza rudę z 2 kopalń. Jedna ruda zawiera 72% żelaza, a druga 58%. Ile ton każdej rudy należy zamówić, aby po stopieniu otrzymać 84 tony rudy 62-procentowej. Proszę o pomoc to bardzo ważne!!!

Huta żelaza sprowadza rudę z 2 kopalń. Jedna ruda zawiera 72% żelaza, a druga 58%. Ile ton każdej rudy należy zamówić, aby po stopieniu otrzymać 84 tony rudy 62-procentowej. Proszę o pomoc to bardzo ważne!!!
Odpowiedź
albo13

x-ruda 72% 84-x  -ruda58% należy otrzymac 84t rudy 62%   72%*x+58%(84-x)=62%*84 0,72x+0,58(84-x)=0,62*84 0,72x+48,72-0,58x=52,08 0,14x+48,72=52,08/-48,72 0,14x=52,08-48,72 0,14x=3,36/*100 14x=336/:14 x=24 tyle należy zamówic rudy 72% 84-x=84-24=60 tyle ton należy zamówic rudy 58%

Dodaj swoją odpowiedź