w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość 16/2cm, a krawędź boczna 1,2dm.Oblicz pole całkowite tej bryły.

w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość 16/2cm, a krawędź boczna 1,2dm.Oblicz pole całkowite tej bryły.
Odpowiedź
zenon1

  a√2=16√2 a=16 Pp=16²=256 krawędź boczna l=12   8²+h²=12² h²=144-64 h²=80 h=√80=4√5 Pb=16·4√5/2=32√5 Pc=Pp+Pb Pc=256+4·32√5=256+128√5          

Dodaj swoją odpowiedź