zadanie 10 strona 41 matematyka z plusem oblicz: h) 5^8*(0.2)^-7= i) 125^3*(5^-2)^4 ----------------------- =    25^4*25^-5 j)6^-3*(6^2)^-5 ------------------- =      (1/36)^6 k)(121^2)^3 ---------------- * 11^-2=     (1/11)^-8

zadanie 10 strona 41 matematyka z plusem oblicz: h) 5^8*(0.2)^-7= i) 125^3*(5^-2)^4 ----------------------- =    25^4*25^-5 j)6^-3*(6^2)^-5 ------------------- =      (1/36)^6 k)(121^2)^3 ---------------- * 11^-2=     (1/11)^-8
Odpowiedź
Mimickxd

h) 5^8*(0.2)^-7= 5 ⁸ * (5⁻¹)⁻⁷=5 ⁸* 5 ⁷= 5 ¹⁵   i) 125^3*(5^-2)^4 ----------------------- =[(5 ³ ) ³ * 5 ⁻⁸]/ [(5 ² ) ⁴ * (5 ² ) ⁻⁵]=(5 ⁹ * 5 ⁻⁸)/(5⁸ * 5 ⁻¹⁰)= 5/5⁻²=5³=125    25^4*25^-5   j)6^-3*(6^2)^-5 ------------------- = (6⁻³ * 6⁻¹⁰)/ (6⁻²)⁶=6⁻¹³/6⁻¹²=6⁻¹=1/6      (1/36)^6   k)(121^2)^3 ---------------- * 11^-2= ((11²)²)³/(11⁻¹)⁻⁸=11¹²/11⁸=11⁴=14641     (1/11)^-8

Dodaj swoją odpowiedź