Podaj temat na reklamę społeczną. Podaj tytuł reklamu (akcji) i pomysł na jej stworzenie! 18 pkt.!!

Podaj temat na reklamę społeczną. Podaj tytuł reklamu (akcji) i pomysł na jej stworzenie! 18 pkt.!!
Odpowiedź
wojteko

Rusza ogólnopolska akcja społeczna Orange, w ramach której w 50 miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców powstaną internetowe pracownie Orange. Celem akcji jest stworzenie społecznościom lokalnym miejsc, w których mieszkańcy będą mogli realizować swoje pasje, uczyć się i organizować życie publiczne. Program będzie trwał 2 lata. Zgłoszenia do akcji przyjmowane będą od 13 lutego.

Dodaj swoją odpowiedź