Nazwiska 10 w bitnych osobowości ( w tym 5 Polaków ) i opisz krótko ich zasługi.

Nazwiska 10 w bitnych osobowości ( w tym 5 Polaków ) i opisz krótko ich zasługi.
Odpowiedź
Ravelin

POLACY: 1. Maria Salomea Skłodowska-Curie-ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy ,pochodząca z Polski , polsko-francuska uczona, fizyczka, chemiczka, dwukrotna noblistka. Większość życia spędziła we Francji, tam też studiowała, a następnie rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym. 2.Mirosław Hermaszewski (ur. 15 września 1941 w Lipnikach na Wołyniu, syn Romana i Kamili) – generał brygady Wojska Polskiego, kosmonauta – pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos. 3. Jan Paweł II , właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – błogosławiony Kościoła katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, 264. papież i 6. suwerenny władca Państwa Watykańskiego (16 października 1978 – 2 kwietnia2005), kawaler Orderu Orła Białego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. 4. Wisława Szymborska, wg dokumentu chrztu Maria Wisława Anna Szymborska (ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, który obecnie należy do Kórnika, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie) – polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; członkini założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), odznaczona Orderem Orła Białego (2011). Wisława Szymborska debiutowała na łamach „Dziennika Polskiego” wierszem Szukam słowa w 1945. W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” wydała pierwszy tom poetycki Dlatego żyjemy, w tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1953–1966 była kierownikiem działu poezji „Życia Literackiego”, następnie w latach 1967–1981 publikowała tam felietony Lektury nadobowiązkowe, które pisała do 2002. W 1983 nawiązała współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1988 była członkiem Pen Clubu, od 2001 była członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. 5.lech wałęsa-urodzony 29 września 1943r,polski polityk i działacz związkowy.Współżyciel i pierwszy przewodniczący "solidarność",opozycjonista w okresie PRL.Prezydent Rzeczpospolitej Polski w latach 1990-1995.Zasłynął z Pokojowej nagrody Nobla otrzymanej w 1983r. 6. Johan Gutenberg Choć nazywany jest wynalazcą druku,w rzeczywistości wynalazł pierwszą w historii metodę wykorzystania ruchomych czcionek i prasy drukarskiej, która pozwalała szybko i bezbłędnie drukować rozmaite teksty. Do czasów Gutenberga więszkość książek przepisywano ręcznie, a nieliczne odbijano na zasadzie drzeworytów - w efekcie książki należały do rzadkości i były drogie. Jego najbardziej znane dzieło to tzw. Biblia Gutenberga, która powstała w 1454 r., a wydrukowano jej 300 egzemplarzy. Wynalazek Gutenberga żyjącego w latach 1400-1468 możemy uznać za kluczowy czynnik, który zapoczątkował rewolucyjne osiągnięcia czasów nowożytnych. 7. Albrecht Dürer Malarz i grafik epoki renesansu, człowiek niezwykle wykształcony, znawca wielu dziedzin od matematyki po literaturę. Żył w latach 1471-1528. Był jednym z osiemnaściorga dzieci norymberskiego złotnika, z których tylko trójka dożyła dojrzałego wieku (w tym sam malarz - zmarł mając 56 lat). Swój talent ujawnił bardzo wcześnie - malując w wieku 13 lat znakomity autoportret. Poza akwarelą zajmował się także drzeworytem - uznawany jest za prawdziwego mistrza tej techniki. 8.Jan Sebastian Bach Ten niemiecki kompozytor za życia nie zyskał zbyt wielkiej sławy, a po jego śmierci przez 50 lat był niemal zapomniany. Dziś uznajemy go za jednego z trzech największych kompozytorów w historii. Urodził się w 1685 r. Wychowywał się w utalentowanej muzycznie rodzinie - muzyki uczył go ojciec, a także starszy brat. Rodzice jego zmarli, gdy był jeszcze dzieckiem. Był m.in. organistą w kościele (miał wtedy 17 lat) i koncertmistrzem na dworze księcia Weimaru. Miał dwadzieścioro dzieci (był dwukrotnie żonaty). Zmarł w 1750 r. przeżywszy 65 lat. 9.Johann Wolfgang von Goethe Goethe to jeden z najwybitniejszych poetów niemieckich najczęściej kojarzony z dramatem "Faust" i powieścią "Cierpienia młodego Wertera". Znany był także w skali światowej jako dramaturg, prozaik i uczony. Od 1775 r. aż do śmierci mieszkał w Weimarze, gdzie pełnił różne funkcje na dworze księcia sasko-weimarskiego, kierował teatrem i innymi instytucjami oświatowo-kulturalnymi księstwa. Urodzony w 1749r. przeżył 82 lata - zmarł w całkowitym osamotnieniu, po śmierci żony i jedynego syna. 10.Ludwig van Beethoven Talent do muzyki Beethoven odziedziczył po ojcu i dziadku, którzy byli zawodowymi muzykami. Wiele łączyło go z Wiedniem - ówczesną muzyczną stolicą świata. Tam poznał Mozarta (choć znał go krótko) i pozyskał wpływowych przyjaciół. Tam zasłynął jako modny pianista i nauczyciel muzyki. Gdy miał 26 lat, zaczął tracić słuch - z roku na rok słyszał coraz gorzej. Trudno było mu pogodzić się z tym faktem, przez pewien czas myślał nawet o samobójstwie. W wieku lat 50 stracił słuch zupełnie. Nie przestał jednak komponować. Zmarł w 1827 r., miał 56 lat. Obecnie uważany jest za największego kompozytora w dziejach.  

Dodaj swoją odpowiedź