Rozwiąż równanie i sprawdź a. 2x-10=-6x+14 b.35x+10-30x=20

Rozwiąż równanie i sprawdź a. 2x-10=-6x+14 b.35x+10-30x=20
Odpowiedź
renata630

a) 2x-10=-6x+14 2x+6x=14+10 8x=24 x=3   2x-10=-6+14 8x=24 8*3=24 24=24   b)35x+10-30x=20 35x-30x=20-10 5x=10 x=2   35x+10-30x=20 5x=10 5*2=10 10=10

mamus

a. 2x-10=-6x+14 2x + 6x = 14 + 10 8x = 24 x = 24 : 8 x = 3 spr.  2*3 - 10 = -6*3 + 14 6 - 10 = -18 + 14 -4 = -4 b. 35x+10-30x=20 35x - 30x = 20 - 10 5x = 10 x = 10 : 5 x = 2 spr. 35 * 2 + 10 - 30 * 2 = 20 70 + 10 - 60 = 20 80 - 60 = 20 20 = 20  

Dodaj swoją odpowiedź