Oblicz objętość tlenku węgla IV (warunki normalne ) wydzielonego podczas całkowitego spalania 5 moli glukozy

Oblicz objętość tlenku węgla IV (warunki normalne ) wydzielonego podczas całkowitego spalania 5 moli glukozy
Odpowiedź
pati230494

1mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm³.   C₆H₁₂O₆+6O₂-->6CO₂+6H₂O   1mol glukozy -------------- 6*22,4dm³ CO₂ 5mol glukozy -------------- xdm³ CO₂   x=5mol*6*22,4dm³/1mol x=672dm³=0,672m³

Dodaj swoją odpowiedź