Do 10 kg wody o temp. 20 stopni C wlano 1 kg wody o temp. 100 stopni C. Oblicz jaką temp. będzie miała mieszanina tych cieczy Cw=4200 J/kg*K

Do 10 kg wody o temp. 20 stopni C wlano 1 kg wody o temp. 100 stopni C. Oblicz jaką temp. będzie miała mieszanina tych cieczy Cw=4200 J/kg*K
Odpowiedź
sylwia0516157721

m₁ = 10 kg T₁ = 20⁰C m₂ = 1 kg T₂ =  100⁰C cw = 4200 J/kg * K Tm= ? Q₁ = Q₂ m₁ * cw *ΔT₁ = m₂ * cw * ΔT₂ ; dzielimy obustronnie przez cw bo obie substancje to woda m₁  *ΔT₁ = m₂ *  ΔT₂ m₁ * (Tm - T₁) = m₂* ( T₂ - Tm) m₁ * Tm - m₁* T₁ = m₂ * T₂ - m₂ * Tm m₁ * Tm + m₂ * Tm = m₂ * T₂ + m₁ * T₁ Tm ( m₁ + m₂) = m₂ * T₂ + m₁ * T₁ Tm = m₂ * T₂ + m₁ * T₁ / m₁ + m₂ Tm = 1 kg * 100⁰C + 10 kg * 20⁰C /11 kg Tm = 100 kg *⁰C + 200 kg*⁰C /11 kg Tm = 27,27⁰C

Dodaj swoją odpowiedź