Ile różnych prostych można przeprowadzić przez n punktów, z których zadne trzy nie leża na jednej prostej? Musza być obliczenia!

Ile różnych prostych można przeprowadzić przez n punktów, z których zadne trzy nie leża na jednej prostej? Musza być obliczenia!
Odpowiedź
seseba

[latex]\C^2_n={nchoose2}=frac{n!}{2!*(n-2)!}=frac{n(n-1)}{2}[/latex]   Dwa rozne punkty wyznaczaja dokladnie 1 prosta. Jest to ilosc kombinacji 2 el. ze zbioru n elementow.    

Dodaj swoją odpowiedź