Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - test sprawdzający treść

Odpowiedzi do poszczególnych pytań znajdziesz zaraz po zadanym pytaniu.
Stopień trudności testu: b. trudny

1. "Pan Tadeusz" - to ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku... i ... we ... księgach ... napisana.
(1811-1812 - dwunastu - wierszem)

2. Rodzaj literacki.... gatunek literacki....
(epika - epopeja narodowa)

3. Mickiewicz napisał tę epopeję w... po...
(1834 we Francji - Wielkiej Emigracji elity polskiej do Francji)

4. Wielkie dzieło jest napisane... zgłoskowcem
(trzynastozgłoskowcem)

5. Ile lat miał Tadeusz bezpośrednio po przybyciu do Soplicowa?
(miał 20 lat)

6. Kiedy po raz pierwszy Tadeusz spotyka Zosię i w jakich okolicznościach?
(tadeusz spotyka zosię bezpośrednio po przybyciu do soplicowa w dworze a jeszcze ściślej w swoim pokoju)

7. Kto i kiedy wygłosił "ważną naukę o grzeczności"?
(sędzia - w dzień przybycia Tadeusza wieczorem w zamku)

8. O kim mówi cytat: "ostatni z Horeszków, chociaż po kądzieli"?
(mowa o hrabi)

9.Kto był zakochany w Ewie Stolnikównie? I kim była Ewa dla Stolnika?
(jacek soplica - córka)

10. Od kogo dowiedział się Hrabia o śmierci Stolnika w jakich okolicznościach?
(z opowieści gerwazego - hrabia spóźnił się na polowanie i w pospiesznej drodze zachwycił się zamkiem)

11. Kto zabił Stolnika? Kim był Gerwazy dla Horeszki?
(jacek soplica - klucznikiem w zamku)

12. Czego dotyczył spór pomiędzy Asesorem i Rejentem i jak się zakończyła?
(spór o wielkość psów hartów sokoła asesora i kusego psa rejenta - remisem podczas zdobyczy domowego zająca)

13. W jaki sposób Jacek Soplica ochronił Gerwazego?
(przewrócił go chroniąc go w ten sposób przed postrzałem)

14. Kim była Telimena dla Zosi?
(wychowanką)

15. Kto to był Jankiel? Czy był wielkim patriotą co o tym świadczy?
(żyd, karczmarz, patriota - załagadzał spory, doskonale grał na cymbałach: Mazurek Dąbrowskiego, Polonez Trzeciego Maja na ślubie zosi)

16. Kogo opisują przezwiska: "Różeczka", "Kurek na kościele", "Zabok, Królik"?
(macieja dobrzyńskiego z rodu dobrzyńskich)

17. Dopisz parę narzeczonych syn Bernardyna +... ; Hreczeszanka +...; dawna miłość Hrabiego +...
(zosia, asesor, rejent)

18. Kim był Protazy dla Sędziego Soplicy? I co wykonywał?
(był podwładnym wykonywał jego rozkazy: donosy, rozstawianie stołu itp.)

19. Kim był Bernardyn Robak dla Tadeusza? A Tadeusz dla Robaka?
(ojcem - synem)

20. O kim mowa: jest córką Ewy i wnuczką stolnika Horeszki?
(zosia horeszkówna)

21. O kim mowa: jest dalekim krewnym i przyjacielem Sędziego, na starość osiadł w Soplicowie razem z córką Teklą?
(wojski hreczecha)

22. Kto zabił niedźwiedzia a kto spudłował w pierwszej linii?
(brat robak - hrabia i tadeusz)

23. Kogo opisuje cytat: "od przodków swoich się nie odrodził, dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził, tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił"?
(tadeusza)

24. Kogo opisuje cytat: "ten Major, Polak rodem, z miasteczka Dzierowicz, nazywał się po polsku (..)
(nikita rykow)

25. Na jakim instrumencie grał Jankiel? A na jakim Wojski?
(cymbały - róg)

26. Scyzoryk to... i kogo?
(miecz gerwazego

27. Co oznacza pod tytułowy "zajazd", odpowiadając odwołaj się do znajomości całości lektury.
(najazd zbrojny szlachty dobrzyńskiej na sędziego soplicę i jego dwór)

28. Czy Tadeusz otrzymał od kogoś karteczkę z kluczykiem, jeśli tak to od kogo i kiedy?
(tak - od Telimeny - w świątyni dumania)

29. Zosia skończyła... lat
(14)

30. Kogo to strój: "spódniczkę miała długą, białą; suknię krótką z zielonego kamlotu z różową obwódką".
(wygląd stroju zosi)

31. Kto był emisariuszem? Co on robił?
(ks. Robak - przygotowywał powstanie, które w przyszłości miało złączyć się z wojskami napoleona)

32. Kto? Do kogo? I w jakich okolicznościach wypowiedział te słowa: "Kochajmy się, ale tak - z osobna".
(tadeusz - do telimeny - po decyzji o wyjeździe - po rozmowie tadeusza z sędzią)

33. Jaka jest odpowiedź Telimeny na słowa Tadeusza:"Kochajmy się, ale tak - z osobna".
(niewdzieczny - żal, smutek i rozczarowanie)

34. Dopasuj wedle wzoru: GERWAZY - SCYZORYK: Kropiciel -...; Prusak...
(chrzciciel, bartek)

35. Co to jest matecznik i gdzie się znajduje?
(jądro puszczy - w samym środku puszczy)

36. Co to jest inwokacja i epilog?
(wstęp - zakończenie)

37. Kto komu daje obrazek z Genowefą?
(zosia - tadeuszowi)

38. Dokończ słowa: "O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie złożona - nie ma ......"
(sił mówić o tobie)

39. Kto wypowiada te słowa: "Co za miasto! Nikt z Panów nie był w Petersburgu?"?
(telimena)

40. Po co przyszedł Gerwazy do zamku w czasie uczty?
(aby nastawić zegary)

Autor: Dariusz Trzebuniak

Dodaj swoją odpowiedź