Modalna wyników

Modalną wyników nazywamy wynik najczęściej występujący w danym zbiorze wyników. Modalna nosi też nazwę: moda, dominanta, wartość najczęstsza.

Przykłady:
W zbiorze wyników {kot, lew, kot, lew, koń, kot} modalną jest kot.
W zbiorze wyników {1, 2, 3, 1, 2, 1} modalną jest 1, a w zbiorze wyników {1, 2, 3, 1, 2, 1, 2} są dwie modalne: 1 i 2.

Pedagogika

Biomedyka-pytania i odpowiedzi- kolokwium

Pyt.1

Wyjaśnij pojęcie konstytucji (biotypu) osobnika.

Konstytucja (biotyp) jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika, modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czy...

Marketing

Organizacja i projektowanie badań marketingowych

Spis treści

1. Wstęp
2. Określenie problemu i celu badań marketingowych
2.1. Przegląd otoczenia marketingowego
2.1.1. Otoczenie bliższe
2.1.2. Otoczenie dalsze
2.2. Strategia marketingowa
2.2.1. Wizja

Statystyka

Podstawy statystyki

23.02.2008

STATYSTYKA

Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań.
...

Statystyka

Statystyka teoria - Pluta

BŁAD PIERWSZEGO RODZAJU – możliwy do popełnienia przy weryfikacji hipotezy statystycznej błąd polegający na odrzuceniu testowanej hipotezy prawdziwej
BŁĄD DRUGIEGO RODZAJU – możliwy do popełnienia przy sprawdzaniu hipotezy statysty...

Zarządzanie

Zarządzanie - ściąga.

Teoria systemów- org jest rozpatrywana jako system posiadający wejścia, proces ich przetwarzania i wyjścia. System charakteryzują następujące cechy: a)całość, a nie oddzielne elementy; b)niezbędne zasilenia czerpane z otoczenia; c)zamiana...