Stanisław Moniuszko (angielski/polski)

Stanisław Moniuszko

Stanisław Moniuszko was born in Ubiel, Mińsk in 1819 and he died in Warsaw in 1872. His parents were called Czesław and Elżbieta. Stanisław Moniuszko was polish composer and creator of national opera. He finished musical studios in Berlin in 1840. The great creator of Polish operas died in poverty on heart attack in 1872. I think that Stanisław Moniuszko was very ambitious, famous and wise.

POLISH TRANSLATION

Stanisław Moniuszko urodził się w Ubielu, Mińsku w 1819 roku i zmarł w Warszawie w 1872 roku. Jego rodzice nazywali się Czesław i Elżbieta. Stanisław Moniuszko był polskim kompozytorem i twórcą opery narodowej. Ukończył studia muzyczne w Berlinie w 1840 roku. Wielki twórca polskich oper zmarł w biedzie na atak serca w 1817 roku. Uważam, że Stanisław Moniuszko był ambitny, sławny i mądry.

Dodaj swoją odpowiedź