Rodzaje jezior w Polsce

1) Deltowe (np. Druzno) - powstają w deltach rzek, w wyniku nierównej akumulaji osadów u ujścia rzeki.

2) Cyrkowe (np. Morskie Oko) - powstały przez wypełnienie cyrków lodowcowych, czyli zagłębień po dawnych polach firnowych lodowca. Mimo niewielkich powierzchni osiągają znaczne głębokości.

3) Przybrzeżne (np. Gardno) - powstały przez odcięcie mierzejami dawnych zatok Morza Bałtyckiego lub wypełnienie wodami gruntowymi przybrzeżnych zagłębień. Są dość duże.

4) Krasowe (np. Spólne) - powstały w wyniku rozpuszczenia wapienno-kredowego podłoża skalnego. Utworzone zagłębienia zostały wypełnione wodami pochodzenia podziemnego.

5) Rynnowe (np. Hańcza) - powstały w wyniku erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem. Charakteryzują się wydłużonym kształtem, znaczną długością i głębokością oraz stromymi brzegami.

6) Moreny dennej (np. Śniardwy) - wypełniają naturalne zagłębienia pozostawione przez lądolód. Są to jeziora o największej powierzchni w Polsce, lecz niezbyt głębokie. Wyróżnia je zróżnicowana linia brzegowa.

7) Sztuczne jeziora zaporowe (np. Solina) - spełniają różne funkcje:
- magazynują wodę;
- zapobiegają powodziom;
- niektóre są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Jakie są rodzaje jezior w Polsce?

Jakie są rodzaje jezior w Polsce?...

Geografia

Rodzaje jezior w Polsce

1) Deltowe (np. Druzno) - powstają w deltach rzek, w wyniku nierównej akumulaji osadów u ujścia rzeki.

2) Cyrkowe (np. Morskie Oko) - powstały przez wypełnienie cyrków lodowcowych, czyli zagłębień po dawnych polach firnowych lodow...

Biologia

wymień trzy rodzaje występujących w Polsce jezior

wymień trzy rodzaje występujących w Polsce jezior...

Przyroda

PRZYRODA KLASA 5 "TAJEMNICE PRZYRODY" Wymień trzy rodzaje występujące w Polsce jezior i podaj po jednym przykładzie z nich. PLISSSSSSSSSS NA JUTRO

PRZYRODA KLASA 5 "TAJEMNICE PRZYRODY" Wymień trzy rodzaje występujące w Polsce jezior i podaj po jednym przykładzie z nich. PLISSSSSSSSSS NA JUTRO...

Geografia

Wymień trzy rodzaje występujących w Polsce jezior i podaj po jednym przykładzie każdego z nich plus bagna Do tego jeszcze

Wymień trzy rodzaje występujących w Polsce jezior i podaj po jednym przykładzie każdego z nich plus bagna Do tego jeszcze...

Geografia

wymien trzy rodzaje występujących w Polsce jezior i podaj przykładzie każdego znich

wymien trzy rodzaje występujących w Polsce jezior i podaj przykładzie każdego znich...