Lewe dopływy Wisły

Lewe dopływy Wisły


1. Przemsza,
2. Dłubnia,
3. Szreniawa,
4. Nida,
5. Czarna,
6. Opatówka,
7. Kamienna,
8. Iłżanka,
9. Radomka,
10. Pilica,
11. Bzura,
12. Brda,
13. Wda,
14. Wierzyca.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Wypiszę prawe i lewe dopływy Wisły.

Wypiszę prawe i lewe dopływy Wisły....

Biologia

Podaj lewe dopływy wisły. Najlepiej z atlasy :) daje najjjj!!!!

Podaj lewe dopływy wisły. Najlepiej z atlasy :) daje najjjj!!!!...

Geografia

Dopływy Wisły, Odry i Warty

Dopływy Wisły


Prawe dopływy Wisły
- Soła,
- Skawa,
- Raba,
- Dunajec,
- Wisłoka,
- San,
- Wieprz,
- Świder,
- Narew,
- Skrwa,
- Drwęca,
- Osa,
- Liwa.

Lewe d...

Biologia

Wypisz z mapy Polski: 1) 5 rzek głównych - - - - - 2) Po 3 dopływy Wisły -prawe -lewe

Wypisz z mapy Polski: 1) 5 rzek głównych - - - - - 2) Po 3 dopływy Wisły -prawe -lewe...

Geografia

Wypisz z atlasu lewe i prawe (wszystkie) dopływy Wisły

Wypisz z atlasu lewe i prawe (wszystkie) dopływy Wisły...