Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym?

W okresie międzywojennym relacja pomiędzy wielkimi mocarstwami a III Rzeszą zmieniały się w miarę zmiany sytuacji politycznej, a także zmian geopolitycznych na mapie Europy. Stosunek tych państw przedstawię za przykładem relacji ZSRR, Francjii i Anglii względem III Rzeszy.

Rosja po rewolucji była krajem totalnie zniszczonym przez wojnę. Brakowało wszysytkiego, groził głód. Bolszewicy wprowadzili nacjonalizację przemysłu, handlu i transportu. Prowadzono restrykcję wobecludności, zywnośc była na kartki, zabierano produkcje z fabryk bez zapłaty. W obliczu groźby załamania się gospodarki wprowadzono NEP- Nową Politykę Ekonomiczną. Dzięki tym poświęceniom sytuacja zaczęła się stabilizować. Po szeregu przekształceń wewnątrz państwowych w kraju doprowadzono do jednopartyjnego państwa o nazwie ZSRR z przewodnią rolą bolszewików z Józefem Stalinem na czele.
Stosunki pomiędzy ZSRR a Niemcami w latach 35-39 można nazwać partnerskimi. ZSRR korzystało z pomocy militarnej Niemiec pod względem szkolenia swych oficerów, jak i dostarczania technologii wojskowej. Rzesza z kolei korzystała z poligonów armii radzieckiej. Szkolono tam swoje jednostki specjalnie w warunkach bojowych. Miała także zagwarantowane dostawy złóż mineralnych np.: ropy, gazu, rudy żelaza czy też inne. Stosunki polityczne pomiędzy nimi bardzo dobrze obrazują podpisanie paktu o nieagresji w 1939r., zwany potocznie pakt Rubbentrop- Mołotow. W tym dokumencie znajdowały się tajne klauzule dotyczące rozbioru militarnego Polski i podział strefy wpływów w basenie Morza Bałtyckiego.
Reasumując politykę ZSRR wobec faszystowskich Niemiec do 1941r.: charakteryzowała się dobrą współpracą polityczną, gospodarczą i militarną. Oba narody miały wiele cech wspólnych takich jak: charakterystyczny totalitarizm państwa, wielkie ambicje imperialne.

Stosunki polityczne pomiędzy Francją, Anglią a Niemcami były zupełnie odmienne. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933r. państwa byłej Antanty nie zrobiły nic, aby zatrzymać faszyzm w Niemczech. Hitler natomiast realizując swoje cele, konsekwentnie rozbudował armię pogwałcając postanowienia traktatu Wersalkiego z 1919r. Sytuacja gospodarcza Niemiec po roku 1933 była trudna na skutek "wielkiego kryzysu"- a Niemcy były nim dotkniete wyjątkowo- stopa bezrobocia przekraczała 35%. Paradoksalnie trudna sytuacja gospodarcza i rozwijanie przemysłu zbrojeniowego (w duzym skrócie) zapewniły Hitlerowi sukces gospodarczy i poparcie wśród ludu. Jego armie rosły w siłę, przewyższając nowoczesnością współczesne armie świata. Niemcy gotowe stały się do ekspansji.

W 1936 roku wybuchła wojna domowa w Hiszpani. Zbuntowany generał Franco wystąpił przeciwko rządowi republiki. Armie francuskie wspierały siły zbrojne III Rzeszy i Włoch m.in. słynny legion Kondor. Podczas tej wojny Francja i Anglia wprowadziły blokadę Hiszpani. W efekcie tych działań, ważnie przyczyniły się do upadku tej republiki i pozostawiły Hiszpanii i jego sojusznikom "wolną rękę" na froncie hiszpańskim. Postawa tych dwóch mocarstw świadczyła o niechęci do mieszania się w konflikty europejskie, ani jakiekolwiek engerencje militarne.
Postawa Anglii i Francjii po aneksji Austri w 1938r. utwierdziły jeszcze bardziej Hitlera w jego przekonaniu. WW 1938r. Hitler będąc pewien swej siły i słabości politycznej swych sąsiadów pod groźbą wojny zarządał czeskich Sudetów. We wrzesniu 1938r. na konferencji w Monako wielkie mocarstwa przystały na aneksję pod pretekstem "uratowania pokoju w Europie".

W 1939r. w marcu III Rzesza anektowała Czechy i Morawy. Słowaccy nacjonaliści za zgodą Hitlera ogłosili secesję i utworzyli państwo pod protektoratem niemieckim. Wielkie mocarstwa europejskie nie uczyniły zadnych znaczących kroków, aby temu przeszkodzić. Następnym krokiem faszystów były "rządania wobec Polski", które strona Polska kategorycznie odrzuciła. Rząd Wielkiej Brytanii zaniepokojony sytuacją, ogłosił jednostronnie gwarancję bezpieczeństwa dla Polski. Póxniej potwierdziła je także Francja. Jednakże jak wiemy były to tylko puste sugestie.

Ocena polityki wielkich mocarstw wobec III rzeszy nie jest jednorazowa biorąc pod uwagę sytuację geopoliczną i interesy poszczególnych mocarstw. Polityka Francjii i Anglii była zbyt uległa wobec Niemiec. Cechowała się asekuranctwem i wiara w swoje zwycięskie (I wojna) i liczebne armie, oraz niechęcią działania kiedy była ku temu sposobność "rozwiązywania problemu faszyzmu" w Europie.
Natomiast Związek Radziecki był panstwem totalitarnym, zacofanym z aspiracjami imperialnymi. Wynosił korzyści ze ścisłej pracy z Niemcami. Wojna z Finami oraz klęska w wojnie z Polską w 1921r. uwidoczniły jego słabośc gospodarczą i militarną.
Jednak politykę ZSRR z punktu widzenia ich interesów nie można jednoznacznie potępiać, gdyż w Europie tamtego okresu Rosja nie miała sprzymierzeńców (radziecka inwazja na Polskę, a sprawa zajęcia Zaolzia). Skutki tej polityki w póxniejszym czasie państwa Europy zapłaciły najwyższą cenę.

Dodaj swoją odpowiedź