Epika, liryka, dramat gatunki i definicje

Epika - jeden z trzech rodzajów literackich, pisany prozą (ale epopeja pisana wierszem!) , osoba mówiąca to narrator, wydarzenia układają się w fabułę, która składa się z kilku do kilkunastu wątków, opisuje wydarzenia realne, fikcyjne lub fantastyczne
GATUNKI: powieść, pamiętnik, podanie, nowela, bajka, opowiadanie, legenda, mit, epopeja

Liryka - jeden z trzech rodzajów literackich, pisany wierszem, osoba mówiąca to podmiot liryczny, a jego wypowiedź to monolog liryczny, mówi o odczuciach i przeżyciach, wyróżnia się środkami artystycznymi, językiem poetyckim, najczęściej ma budowę stroficzną, ale może być stychiczna (ciągła), mogą pojawić się rymy, ale jeżeli ich nie ma, to jest wiersz biały (różewiczowski)
GATUNKI: fraszka, wiersz, sonet, pieśń, elegia, hymn, satyra, oda

Dramat - jeden z trzech rodzajów literackich, pisany wierszem lub prozą, podział na akty, sceny, odsłony, didaskalia (wskazówki dla reżysera), o treści dowiadujemy się przez wypowiedzi aktorów (monologi i dialogi), podział na rolę
GATUNKI: komedia, tragedia

Dodaj swoją odpowiedź