wykonaj działaania. 0.2 (10x-y)*0.4 = ? (-0.5 + 9 ) * 0.8 = ? (-2a +4b) * (-1.5) = ? 1/5 (10x + 2.5 ) - 0.4 = ? 1/3 (3y-2.7) = ? - 2/3 (3.6a - 1.5b) + ? proszę z obliczeniami Mnozenie sum algebraiczych

wykonaj działaania. 0.2 (10x-y)*0.4 = ? (-0.5 + 9 ) * 0.8 = ? (-2a +4b) * (-1.5) = ? 1/5 (10x + 2.5 ) - 0.4 = ? 1/3 (3y-2.7) = ? - 2/3 (3.6a - 1.5b) + ? proszę z obliczeniami Mnozenie sum algebraiczych
Odpowiedź
HahaDosia

(-0.5 + 9 ) * 0.8 =-0,4+7,2=6,8 (-2a +4b) * (-1.5) =3a-6b 1/5 (10x + 2.5 ) - 0.4 =2x+0,5-0,4=2x+0,1 1/3 (3y-2.7) =y-0,9

laura1

0,2*(10x-y)*0,4=2x-0.2y*0.4=2x-0.08y (-0,5+9)*0,8=8,5*0,8=6,8 (-2a+4b)*(-1,5)=-2a*(-1,5)+4b*(-1,5)=3a-6b [latex]frac{1}{5}[/latex]*(10x+2,5)-0,4=2x+0,5-0,4=2x+0,1 [latex]frac{1}{3}[/latex]*(3y-2,7)=TEJ "JEDYNKI" NIE MUSISZ PISAĆ (1)y-[latex]frac{9}{10}[/latex] w tym ostatnim nie wiem co jest po znaku dodać na końcu .

Dodaj swoją odpowiedź