Wymień 4 cechy grupy ;pp

Wymień 4 cechy grupy ;pp
Odpowiedź
SAMSUNA

-współpracująca -zgrana -uczciwa -wesoła :)

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Wymień 3 cechy bezkręgowców, które decydują o tym, że należą do tej grupy.

Wymień 3 cechy bezkręgowców, które decydują o tym, że należą do tej grupy....

Pedagogika

Zagadnienia do egzaminu z pedagogikii społecznej

1.JAKIE WSPÓLNE IDEE ŁĄCZYŁY POZYTYWIZM I PEDAGOGIKĘ SPOŁECZNĄ.
Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno – społeczna po 1864 roku po upa...

Pedagogika

Pedagogika społeczna - pytania i odpowiedzi na egzamin.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA.


1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną.


Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna ...

Podstawy przedsiębiorczości

Czy jesteś przedsiębiorczy ? wymień cechy swojego charakteru odpowiadające takiej postawie.

Zgodnie z definicją, przedsiębiorczość jest to chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu. Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi zatem posiadać odpowiednie cechy charakteru i...

Socjologia

Socjologia pytania i odpowiedzi

1.Podaj definicję socjologii, określ zakres jej badań.
Socjologia – nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:
a) zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi
b) struktury tych zbi...

Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia z Wosu

1. Kim jest człowiek?

Człowiek jest istotą społeczną, a jego osobowość jest w pewnym stopniu genetycznie uwarunkowana jak również ukształtowana przez samego siebie a także przez wpływ środowiska zewnętrznego. Jednostka żyjąc...