Dlaczego alkohol i papierosy oprócz podatku VAT są obciążone akcyzą ?

Dlaczego alkohol i papierosy oprócz podatku VAT są obciążone akcyzą ?
Odpowiedź

Akcyza- jest to podatek pośredni, nakładany na niektóre wyroby konsupcyjne.    Podstawowymi celami akcyzy na papierosy i alkohol są:  - ograniczenie konsumpcji tych dóbr, ze względu na ich szkodliwość - jest to obszerny i łatwy wpływ pieniędzy dla budżetu państwa (są to dobra najczęściej kupowane)

Bo to jest podstawowy cen akcyzy - czyli nakladanie dodatkowego padatku za szkodliwość na zdrowie i zeby ograniczyc jej konsumpcje Tzw podatek od luksusu

Dodaj swoją odpowiedź