Scharakteryzuj przebieg walk o granice II Rzeczypospolitej z : A.Niemcami B.Ukrainą C.Rosją Bolszewicką. Pilnie potrzebne ! Za najlepszą daje Naj

Scharakteryzuj przebieg walk o granice II Rzeczypospolitej z : A.Niemcami B.Ukrainą C.Rosją Bolszewicką. Pilnie potrzebne ! Za najlepszą daje Naj
Odpowiedź
natalia0221194

a. z niemcami granice ustaliliśmy poprzez trzy powstania sląskie i jedno  wielkopolskie b. poprzez umowę z 21 kwietnia 1920 z atamanem semenem petlurą  c. poprzez wojnę polsko- bolszewicką i potem traktat ryski z 18 marca 1921 r

Dodaj swoją odpowiedź