Opisz szlachtę polską używając do tego słów :pieniarstwo, niegospodarność, kosmopolityzm, chciwość, lenistwo, próżniactwo.   Tak żeby było jakieś 10-15 zdań proszę :)

Opisz szlachtę polską używając do tego słów :pieniarstwo, niegospodarność, kosmopolityzm, chciwość, lenistwo, próżniactwo.   Tak żeby było jakieś 10-15 zdań proszę :)
Odpowiedź
bartek2776

Szlachta polska w okresie swojej działalności była bardzo niegospodarna chciwa i leniwa udowodniał to fakt, że większość wolnego czasu spędzali w karczmach zamiast w pracy,w szlachcie panowało rozpowszechnione pieniarstwo,kosmopolizm chciwość i próżniactwo, co udowadniała wysoka ilość przyjmowanych łapówek.szLACHTA PODKREŚLA SWOJĄ WYŻSZOŚĆ GŁOSZĄC ŻE WYWODZI SIĘ OD sARAMATÓW PO KTÓRYCH ODZIEDZICZYŁA SZCZEGÓLNIE CECHY. SZLACHECKI STRÓJ SKŁADAJĄCY SIE Z KONTUSZA ŻUPAKA PASA ORAZ SZBLI UWAŻANY JEST ZA POLSKI STRÓJ NARODOWY. Szlachta polska XVII swoim zachowaniem i czynami pokazała w jak prosty sposób można zdradzić. Szlachta zdradzała króla z różnych powodów najczęstszymi były oczywiście pieniądze korupcyjne propozycje nie pochodziły jedynie od władców innych państw, ale co najgorsze od samych Polaków, oni sami przyczyniali się do osłabienia i niszczenia Rzeczypospolitej.

Dodaj swoją odpowiedź