Źródła i rodzaje zobowiązań   Dam naj:))

Źródła i rodzaje zobowiązań   Dam naj:))
Odpowiedź
xxtejooxx

Rodzaje zobowiązań: a) wzajemne – są następstwem zawartych umów b) solidarne – występuje kilka osób jednocześnie uprawnionych lub zobowiązanych c) podzielne – np. kwota pieniędzy – można ją podzielić między wierzycielami d) niepodzielne – np. samochód   Źródła zobowiązań: a) umowa i inne czynności prawne b) akty administracyjne – władcze działanie organu administracyjnego (musimy się do nich dostosować np. zobowiązanie podatkowe) c) czynności niedozwolone i niektóre czyny dozwolone – powstaje zobowiązanie, którego treścią jest przywrócenie rzeczy osoby poszkodowanej do stanu poprzedniego bądź zapłacenie odszkodowania

Dodaj swoją odpowiedź