Podaj jak najwięcej przykładów, kiedy „zmuszeni” jesteśmy aby się ubezpieczyć. Kiedy nie można uniknąć ryzykowanych sytuacji, ani też zmniejszyć ryzyka ich wystąpienia. Prosze o szybką odpowiedź :)

Podaj jak najwięcej przykładów, kiedy „zmuszeni” jesteśmy aby się ubezpieczyć. Kiedy nie można uniknąć ryzykowanych sytuacji, ani też zmniejszyć ryzyka ich wystąpienia. Prosze o szybką odpowiedź :)
Odpowiedź
mich321

wtedy gdy posiadamy pojazd mechaniczny i moze dojść do kolizji wypadków i uszkodzeń powstałych w związku z ruchem tych pojazdów wtedy gdy posiadamy budynki wchodziace w skład gospodarstwa rolnego , aby zabezpieczyć się przed pozarem, powodzią i innych wypadków losowych Istnieje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Gdy jesteśmy uczniami jest konieczne ubezpieczenie wrazie wypadku np na wf złamanie, skręcenie itp.  Ubezpieczenie pracowników np. górnicy, policjanci. w przypadkach niebezpieczenstwa związanego z warunkami pracy, specjalizacją pracy.

Dodaj swoją odpowiedź