Mit o Labdakidach - plan wydarzeń.

1. Przepowiedzenie Lajosowi przyszłości przez wyrocznię.
2. Porzucenie syna króla w górach.
3. Odnalezienie chłopca przez pasterza i oddanie go w ręce władcy Koryntu.
4. Sprawdzenie przepowiedni przez Edypa i opuszczenie domu.
5. Nieświadome zabicie ojca.
6. Dotarcie do Teb i rozwiązanie zagadki Sfinksa.
7. Oddanie Edypowi Królestwa Teb i ręki Jokasty.
8. Wyjaśnienie klęsk nawiedzających kraj przez Terezjasza.
9. Samobójstwo Jokasty i okaleczenie się Edypa.
10. Przekazanie władzy w Tebach synom.
11. Wygnanie Polinejkesa przez Eteoklesa.
12. Śmierć braci.
13. Objęcie władzy przez Kreona.
14. Sprzeciw Antygony wobec władzy króla i śmierć dziewczyny.

Dodaj swoją odpowiedź