Podstawowe pierwiastki chemiczne i ich symbol chemiczny

Pierwiastek | Symbol
--
Tlen O
Węgiel C
Miedź Cu
Wodór H
Ołów Pb
Żelazo Fe
Azot N
Magnez Mg
Fosfor P
Sód Na
Siarka S
Chlor Cu
Cynk Zn
Srebro Ag
Cyna Sn
Glin Al
Krzem Si
Potas K
Rtęć Hg
Wapń Ca
Złoto Au

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Pierwiastek

Pierwiastek chemiczny - podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia:

zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze
taka substancja chemiczna, która składa się wyłącznie z atomów posi...