Napisz ramowy plan wydarzeń Lektury "Ten Obcy"

Napisz ramowy plan wydarzeń Lektury "Ten Obcy"
Odpowiedź

1. Wspólnie wakacje 2. Tajemniczy chłopiec na wyspie 3. Rozmowa Uli i Zenka 4. Poszukiwania wujka 5. Na ratunek. Zenek - bohater 6. Kradzież jabłek. Smutek Uli. 7. Odejście Zenka i jego powrót na wyspę 8. Praca Uli. Dzieci ratują przyjaciela 9. Rozmowa z rodzicami 10. Pomoc doktora Zalewskiego 11. Odnalezienie Antoniego Janicy - wujka Zenka 12. Wyznanie miłości i pożegnanie

                                            PLAN WYDARZEŃ 1. Niespodziewane pojawienie się kogoś obcego na wyspie. 2. Rozmowa Uli z rannym w nogę chłopcem. 3. Pomoc ze strony dziewczyny. 4. Wizyta Zenka u doktora Zalewskiego. 5. Ucieczka Zenka z gabinetu. 6. Krwawiąca noga 7.Powrót chłopca na wyspę. 8. Bohaterski czyn Zenka. 9. Kradzież jabłek. 10. Kradzież pieniędzy na targu w Łętowie. 11. Sąd nad Zenkiem i odejście chłopca. 12. Poszukiwanie chłopca przez Mariana. 13. Praca zarobkowa Uli. 14. Wyprawa Julka z dziadkiem na jarmark. 15. Niespodziewane spotkanie Julka z uciekinierem 16. Przekazanie informacji o pracy Uli i oddaniu pięniędzy 17. Powrót Zenka na wyspę i praca u gospodarza. 18. Poinformowanie dorosłych o sprawie Zenka. 19. Interwencja doktora Zalewskiego. 20. Piekny list Zenka do Uli

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisz ramowy plan wydarzeń z lektury "Ten Obcy".

Napisz ramowy plan wydarzeń z lektury "Ten Obcy"....