Mit o Orfeuszu - plan wydarzeń.

1. Piękna gra i śpiew Orfeusza.
2. Śmierć Eurydyki.
3. Smutek bohatera po odejściu ukochanej.
4. Zejście do podziemi- spotkanie Charona.
5. Darmowy przewóz na drugi brzeg Styksu.
6. Spotkanie sie z władcą podziemia.
7. Niebiańska gra Orfeusza.
8. Powrót Eurydyki.
9. Warunek Hadesa.
10. Nieposłuszeństwo i utrata zony na zawsze.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mit o orfeuszu i eurydyce. Nasteoie przekształć punkty planu w streszczenie. Plan wydarzeń mam napisany 1 Niezwykły talent króla Tracji. 2 Wielka miłość Orfeusza i Eurydyki. 3 Tragiczna ucieczka przed Aristajosem. 4 Rozpacz Orfeusza 5 Poszukiwanie

Mit o orfeuszu i eurydyce. Nasteoie przekształć punkty planu w streszczenie. Plan wydarzeń mam napisany 1 Niezwykły talent króla Tracji. 2 Wielka miłość Orfeusza i Eurydyki. 3 Tragiczna ucieczka przed Aristajosem. 4 Rozpacz Orfeusza 5...

Język polski

Eros i Tanatos - śladem miłości i śmierci w literaturze polskiej i powszechnej

TEMAT: Eros i Tanatos – śladem miłości i śmierci w literaturze polskiej i powszechnej. Zanalizuj i oceń funkcje tych motywów w wybranych przykładach literackich.

BIBLIOGRAFIA
I. Literatura podmiotu:
1. Bedier Joseph. Dzieje...