opis planety Merkury Wenus ziemia mars jowisz saturn uran neptun pomocy prosze :D potrzebne na wczoraj

opis planety Merkury Wenus ziemia mars jowisz saturn uran neptun pomocy prosze :D potrzebne na wczoraj
Odpowiedź

1. Merkury * Merkury jest planetą najbliższą Słońca, oddaloną od niego o około 58 milionów kilometrów. * W dzień temperatura wynosi średnio 400°C, dochodzące nawet do 600°C, nocą zaś spada do -180°C. * Okres obiegu Merkurego wokół Słońca wynosi 88 dni. * Okres obrotu wokół własnej osi wynosi 59 dni, czyli 2/3 obiegu wokół Słońca. * Średnica wynosi 4878 km, co odpowiada 0,38 średnicy Ziemi. * Na jego powierzchni można dostrzec wiele kraterów podobnych do tych, które widać na Księżycu. * Merkury, wystawiony na gorące promienie Słońca, już dawno temu utracił swoją atmosferę. Skutkiem tego są ogromne różnice temperatur między stroną oświetloną a stroną nieoświetloną przez Słońce. * Wokół Merkurego rozpościera się słabe pole magnetyczne. * Rok na Merkurym równa się 88 dniom na Ziemi. Jeden dzień na Merkurym odpowiada 176 dniom ziemskim   2. Wenus * Wenus jest planetą, która rozmiarami (12 104 km średnicy) i strukturą najbardziej przypomina Ziemię. * Jest drugą planetą od Słońca, po Merkurym. * Okres obrotu wokół własnej osi wynosi 243 dni ziemski i jest najdłuższy w Układzie Słonecznym. Przy czym Wenus obraca się w kierunku przeciwnym niż pozostałe planety (z wyjątkiem Urana). * Okres obiegu wokół Słońca wynosi 225 dni ziemskich * Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni jest 90 razy wyższe niż na Ziemi. * Temperatura na powierzchni Wenus wynosi 460-480°C. * Obrazy uzyskane za pomocą radaru wskazują na obecność gór i aktywnych wulkanów, a także licznych kraterów meteorytowych * Wystąpienie efektu cieplarnianego spowodowało, że cała woda wyparowała i uległa w wysokich warstwach atmosfery rozłożeniu na tlen i wodór. * Wenus nazywa się Gwiazdą Wieczorną, gdy widać ją wieczorem i Jutrzenką, gdy świeci nad ranem   3 . Ziemia * Ziemia jest jedną z ośmiu planet. Ma jednego naturalnego satelitę - Księżyc. * Jest jedyną planetą Układu Słonecznego, na której rozwinęło się życie. Swoją wyjątkowość zawdzięcza ochronnej powłoce atmosfery i obecność dużej ilości wody. * Ziemia obraca się wokół własnej osi w ciągu 23 godzin, 56 minut i 4,09 sekundy. Obieg wokół Słońca trwa 365 dni, 6 godzin, 9 minut i 10 sekund. * Średnica Ziemi wynosi 12 756,3 km na równiku i 12 713,5 km na biegunach. Ta różnica wynika z faktu, że Ziemia nie jest idealnie kulista. * Morza i oceany zajmują 70,8% powierzchni Ziemi. Odległość od Słońca, wynosząca średnio 150 milionów kilometrów, zapewnia idealną temperaturę dla występowania wody w stanie ciekłym. * Ziemia uformowała się około 4,6 miliarda lat temu przez skupianie się pyłów i gazów wirujących wokół Słońca. Pyły skupiały się w większe bryły, które następnie zderzały się ze sobą. W końcu utworzyła się planeta Ziemia * W pierwotnej, na wpół płynnej Ziemi, ciężkie pierwiastki (głównie żelazo i nikiel), dzięki sile ciążenia skupiały się w środku, tworząc jądro. Znajduje się ono na głębokości 6378 km, a jego temperatura przekracza 4000°C.   4. Mars * Średnica Marsa (6794km) jest trochę większa niż połowa średnicy Ziemi. Atmosfera Marsa składa się w 95,32% z dwutlenku węgla, w 2,7% z azotu, w 1,6% z argonu, w 0,15% z tlenu i w 0,003% z wody. * Czas obrotu wokół własnej osi wynosi 24 godziny, 37 minut i 13 sekundy, jest więc prawie taki sam jak na Ziemi. Dni marsjańskie są więc równie długie jak ziemskie. * Obieg wokół Słońca trwa 687 dni. * Temperatury wahają się od +30°C (w dzień na równiku) do -150°C zimą na biegunach. * Na Marsie także są cztery pory roku. Jesienią i zimą strefy okołobiegunowe planety pokrywa cienka warstwa lodu lub szronu. Na wiosnę lód znika, parując po wpływem promieni słonecznych. * Niegdyś sądzono, że kanały dostrzeżone na powierzchni Marsa w roku 1877 były dziełem istot żywych i służyły nawadnianiu pustynnej planety.   5. Jowisz * Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym. * Jego średnica jest 11 razy większa od średnicy Ziemi (142 000 km), a jego masa 318 razy większa od masy Ziemi. * Czas obiegu wokół Słońca wynosi 11,86 lat * Okres obrotu wokół własnej osi wynosi 9 godzin i 50 minut. * Atmosfera ma 4000 km grubości i składa się głównie z wodoru i helu. Niżej rozpościera się ocean ciekłego wodoru aż do głębokości 24 000 km. Jeszcze niżej, z powodu ogromnego ciśnienia, ciekły wodór ulega przemianie w wodór metaliczny. * Słabo widoczne pierścienie Jowisza są utworzone z pyłów. * Wokół Jowisza krąży 16 księżyców, z czego jeden, Ganimedes, jest większy od Merkurego.   6. Saturn * Planeta słynie z pierścieni ciągnących się przez blisko 300 000 km. Tysiące pierścieni zbudowanych jest z brył lodu i skał, a ich grubość dochodzi do 1 km. * Czas obiegu wokół Słońca wynosi 29,46 lat. * Saturn obraca się wokół własnej osi w ciągu 10 godzin i 14 minut * Należy do planet olbrzymów, jego średnica wynosi 120 536 km. * Jego głównym składnikiem jest wodór (około2/3). Resztę stanowi hel i metan. * Ciepło wysyłane przez Saturna w przestrzeń kosmiczną trzykrotnie przewyższa ilość ciepła dostarczającego Słońce. 7. Uran * Uran jest trzecią planetów pod względem wielkości planetą Układu Słonecznego. Jego średnica wynosi około 52 300 km, czyli 4 razy więcej niż średnica Ziemi. * Jest to planeta zimna, oddalona od Słońca i trudno ją obserwować z Ziemi. W bezchmurną noc jest ledwie widoczna gołym okiem. * Uran został odkryty w 1781 przez brytyjskiego astronoma Williama Herschela, ale dopiero w 1986 Voyager 2 dostarczył bliższych zdjęć i umożliwił odkrycie 10 z 15 księżyców. * Jego obieg wokół Słońca trwa aż 84 lata. * Uran jest otoczony warstwą atmosfery o grubości około 4000 km. Składa się ona w 83% z wodoru, 15% z helu i 2% z metanu. * Planeta posiada 15 księżyców zbudowanych ze skał i lodu. Są bardzo ciemne, wydaje się, ze mogą zawierać węgiel. * Dzień na Uranie trwa 42 lata, a po nim zapada trwająca 42 lata noc! 8. Neptun * Najdalsza z wielkich planet ma średnicę 48 600 km, czyli prawie czterokrotnie większą niż Ziemia. * Na okrążenie Słońca potrzebuje aż 165 lat * Obrót wokół własnej osi zajmuje Neptunowie 16 godzin. * Temperatura (-218°C), równa temperaturze panującej na Uranie, bliższym przecież Słońca, ma swe źródło w cieple powstającym w wyniku grawitacyjnego kurczenia się planety. * Niebieski kolor planety świadczy o obecności metanu. * Atmosfera składa się głównie z wodoru. Chmury utworzone są z amoniaku i metanu. * Neptuna otaczają cienkie pierścienie, powoli obracające się wokół planety.                                                * Zostały odkryte w 1989 przez sondę Voyager 2, podobnie jak sześć z ośmiu księżyców. * Planeta została odkryta w 1846, niemal równocześnie przez trzech astronomów.  

Dodaj swoją odpowiedź