Proszę to na jutro !!!!!! Wyobraz sobie,że jesteś komentatorem sportowym,obserwującym przygotowania i przebieg bitwy na Psim Polu.Opisz to wydarzenie tak,jak komentują to na żywo współcześni dziennikarze sportowi.

Proszę to na jutro !!!!!! Wyobraz sobie,że jesteś komentatorem sportowym,obserwującym przygotowania i przebieg bitwy na Psim Polu.Opisz to wydarzenie tak,jak komentują to na żywo współcześni dziennikarze sportowi.
Odpowiedź
anett3111

Stosunki między światem chrześcijańskim a muzułmańskim były długie i zawiłe. Równowaga sił między nimi zmieniała się zgodnie z ruchem wahadła. Raz inicjatywa wydawała się leżeć po jednej, raz po drugiej stronie. Dziś chrześcijaństwo i islam stanowią dwie największe religie świata. Choć mogłyby ze sobą pokojowo współistnieć, ciągle dochodzi między nimi do aktów przemocy, jak choćby w Bośni czy Sudanie, a ostatnio w Indonezji i Nigerii. Książka ta opisuje historię stosunków między chrześcijanami a muzułmanami od ich pierwszego spotkania w średniowieczu, kiedy to muzułmanie wydawali się grupą dominującą, po czasy nowożytne, gdy sytuacja się odwróciła. Lektura tej książki pozwala lepiej zrozumieć współczesne problemy, jakie się wiążą ze współistnieniem wyznawców tych wielkich religii na innych kontynentach. Hugh Goddard jest profesorem Uniwersytetu Nottingham i zajmuje się teologią islamu. Książka jest przeznaczona dla studentów, publicystów, duszpasterzy i wszystkich osób zainteresowanych wpływem religii na życie publiczne oraz perspektywami dialogu między-religijnego. Myslę że pomogłam ;))

Dodaj swoją odpowiedź