Mam napisać notatka na całą strone o Juliuszu Cezarze i nic nie moge zrobić. Pomocyy!!! Pomóżcie mi

Mam napisać notatka na całą strone o Juliuszu Cezarze i nic nie moge zrobić. Pomocyy!!! Pomóżcie mi
Odpowiedź
Metal101096

ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 p.n.e. w Rzymie – rzymski polityk, wódz, dyktator i pisarz. Jeden z członków stronnictwa popularów, spowinowacony z Cynną i Mariuszem. Po ich śmierci piastował kolejno urzędy kwestora, edyla, pretora, konsula i dyktatora. Sławę zdobył dzięki namiestnictwu w Galii i dzięki pomocy swych żołnierzy udało się mu pokonać opozycję, skupioną wokół senatu i Pompejusza – tzw. optymatów, aby następnie, po wieloletnich walkach, przejąć pełnię władzy w Rzymie. Zamordowany w idy marcowe przez senatorów pod przywództwem Marka Brutusa oraz Gajusza Kasjusza. W testamencie adoptował syna swojej siostrzenicy Gajusza Oktawiusza późniejszego Oktawiana Augusta, wyznaczając go na swego spadkobiercę.  

Showi

Gajusz Juliusz Cezar (100-44 p.n.e) był wybitnym rzmyskim wodzem, politykiem i pisarzem. Sprawował urząd konsula, a po długo trwającej wojnie domowej mianował się dożywotnim dyktatorem. Dokonał podoboju Galii, wprowadził nowy kalendarz, nazwany na jego cześć  juliańskim, a także przeprowadził szereg reform, które miały ograniczyć wyzysk w podbitych prowincjach. Cezar zmarł 15 marca 44 r.p.n.e wyniku spisku senatorów, którym nie podobał się fakt, że nie mają już wpływu na wydarzenia w państwie.  Pozostawił po sobie dzieła literackie będące znaczącymi źródłami historycznymi - "Pamiętniki o wojnie galicyjskiej" i " O wojnie domowej. Dyktator nie doczekał się męskiego potomka, więc jego spadkobiercą został przybrany syn, Oktawian.   Jak to przepiszesz do zeszytu na pewno będziesz mieć całą stronę. Mam nadzieję, że pomogłam ;)

Dodaj swoją odpowiedź