wyjaśnij czym charektyzowła się produkcja przemysła 19w W formie punktów Prosze pilne na teraz!!

wyjaśnij czym charektyzowła się produkcja przemysła 19w W formie punktów Prosze pilne na teraz!!
Odpowiedź
nochowo

1.Nowe wynalazki i technologie powodowały duże zmiany w różnych gałęziach przemysłu. 2. Zaczęto używać znacznie lepszych materiałów do produkcji. 3. Robotnicy byli lepiej wykształceni. 4.  Najlepiej rozwinięte miasta tego okresu w Polsce: Łódź i Warszawa.

Dodaj swoją odpowiedź