Podaj wydażenia do dat:  476r, 622r, 732r, 800r, 843r, 962r, 997r, 1025r, 1076r, 1079r

Podaj wydażenia do dat:  476r, 622r, 732r, 800r, 843r, 962r, 997r, 1025r, 1076r, 1079r
Odpowiedź
Konto usunięte

476r. -  upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymu . 622r. -  ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 732r. - bitwa pod Poitiers 800r. - Koronacja Karola Wielkiego 843r. - w tym roku został zawart traktakt w Verdum 962r. - koronacja Ottona 1 997r. - w tym roku Biskup Wojciech poniósł męczeństką śmierć na terenie Prusów. 1025r.- koronacja Bolesłwa Chrobrego na Króla Polski 1076r. - zjazd w Treburze, synod rzymski, koronacja Bolesława 2 Szczodrego 1079r.- śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa skazanego przez Bolesława II Śmiałegona poćwiartowanie za zdradę stanu Ucieczka Bolesława II Śmiałego na Węgry związana ze śmiercią biskupa Stanisława oraz buntem możnych przeciw prowadzonej polityce. Objęcie tronu przez Władysława I Hermana.

kacperek97

476 r-upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 622r.-ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 732 r.- bitwa pod Poitiers 800 r.-koronacja Karola Wielkiego na cesarza 843r.-traktat w Verdun(werdę) 962r.-koronacja Ottona I przez papieża 997r.-chrystianizacja Prus przez św. Wojciecha 1025r.-koronacja Bolesława Crobrego na króla Polski i jego śmierć 1076r.-koronacja Bolesława II na króla Polski 1079r.-Ucieczka Bolesława II Śmiałego na Węgry związana ze skazaniem biskupa Stanisława na śmierć oraz buntem możnych przeciw prowadzonej przez niego polityki. Objęcie tronu przez Władysława I Hermana

Dodaj swoją odpowiedź