podaj wzory polstrukturalne i nazwy wszystkich izomerow o wzorze C5H12

podaj wzory polstrukturalne i nazwy wszystkich izomerow o wzorze C5H12
Odpowiedź
piersnoo

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3   Pentan     CHCH3CH3-CH2-CH3  Dimetylopropan    CH3-CH2-CHCH3-CH3  2METYLOBUTAN

Dodaj swoją odpowiedź