Wypisz postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie dotyczących Polski. NAJ

Wypisz postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie dotyczących Polski. NAJ
Odpowiedź
skylemar

Konferencja w Teheranie: - Granice Polski miały zostać przesunięte na Zachód na linię Odry - Polsce wzamian za Kresy Wschodnie miały przypaść Prusy Wschodnie i Opolszczyzna Konferencja w Jałcie: - Potwierdzenie polskiej granicy wschodniej na linii Curzona - Powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Konferencja w Poczdamie: - Potwierdzono wysiedlenie Niemców z ziem przejętych przez Polskę - Przyznanie Polsce Szczecina, obszaru Wolnego Miasta Gdańsk oraz południowej części Prus Wschodnich - Polska miała otrzymać 15% repariacji wojennych przyznanych ZSRR.

stlifer

teherenie: otwarcie 2 frontu w normandii alianci zobowiązali sie wycofać popracie dla antykomunistycznej partyzantki w jugosławii alianci mieli wspomagać oddziały tita wschodnia granica- linia curzona organizacja narodów zjednoczonych Jałcie: decyzje dot. losów pokonanych niemiec: zdecydowno poddać je okupacji nałożyć reparacje i osądzić zbrodniarzy wojennych stalin zgodził sie rzystą pić do wojny z japonią- w zamian za aschalin, kuryle, port artur polsce odebrano kresu wschodnie- w zamian za pomorze, prusy wsch., śląsk wysiedlenie ludności niemieckiej poczdamie: oddanie wsch. i półn. ziem niemieckich zsrr przyznano królewiec przymusowe wysiedlenie z pol. niemiec, czechosłowaków, węgier niemcy i austrie podzielono na strefy okupacyjne ewakuacja wojsk radziec. i bryt. z iranu linia demarkacyjna na terenie korei  

Dodaj swoją odpowiedź