Charakterystyka Papkina - "Zemsta"

Jedną z głównych postaci w „Zemście” jest Józef Papkin. Spośród wszystkich postaci przedstawionych w utworze ów szlachcic jest najzabawniejszy.

Papkin ubiera się po francusku, ma krótkie spodnie oraz szpada przy pasie, okrągłe buty do połowy łydki. Jego łysinę zakrywa tupet oraz harcopf, które są przykryte trójkątnym płaskim kapeluszem. Pod pachą ma parę pistoletów

Fredro nadał mu nazwisko oddające charakter postaci. Wywodzi się od papla, co oznacza szybkie, bezsensowne gadanie, dzięki czemu jak najbardziej pasuje do Papkina.

Nieudolnie przedstawia się jako odważny rycerz. Jeśli znajdzie słuchacza, który będzie zainteresowany jego opowiadaniami, zaczyna opowiadać rzeczy, w które on sam by nie uwierzył. Jest typowym tchórzem, kłamcą, zarozumialcem i samochwałą. Jednym, tylko z wielu przykładów ukazywania się jego tchórzostwa jest scena wyznania miłości Klarze. Sprytna dziewczyna wiedziała jak odstraszyć natręta i zażądała milczenia oraz życia o chlebie i wodzie przez 6 miesięcy, a także krokodyla cyt. „Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla daj mi luby!”. Udając przed Klarą wielkiego bohatera zgodził się na dane warunki, chociaż nie miał zamiaru ich spełnić.

Boi się również walki, podczas bójki przy murze schował się za rogiem muru, aby przeczekać walkę.
Jego wadą jest przekupstwo. Udawał, że wziął Wacława w niewole, ponieważ ten go sowicie opłacił.
Jest hulaką, próżniakiem, leniem, a do tego szlachcicem bez majątku lubi także pić alkohol.

Pomimo tych wszystkich wad, uważam Papkina za osobę bardzo sympatyczną i zabawną, która rozluźnia wszystkie sytuacje grozy.
Uważam, że można polubić tego szlachcica, którego całym majątkiem jest, gitara, szpada i kolekcja motyli.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

1. Dlaczego w książce "Zemsta" został podzielony mur ? 2. Charakterystyka Papkina ? :P

1. Dlaczego w książce "Zemsta" został podzielony mur ? 2. Charakterystyka Papkina ? :P...

Język polski

Charakterystyka Papkina "Zemsta".

Józef Papkin to najbardziej charakterystyczna postać komedii Aleksandra Fredry "Zemsta". Autor przedstawia go jako podstarzałego kawalera, szlachcica, który w przeszłości przegrał cały swój majątek. W sytuacji, gdy Papkin spisuje...

Język polski

Charakterystyka Papkina z komedii A. Fredry "Zemsta"

Józef Papkin, syn Jana Papkina, jest jednym z bohaterów komedii Aleksandra Fredry, pt. „Zemsta”. Autor przedstawia go jako kawalera w średnim wieku. Papkin mówi, że jest wysoko urodzonym szlachcicem, a jego rodzina utraciła niegdyś cały ...

Język polski

Charakterystyka Józefa Papkina "Zemsta".

W tym tekście chciałabym bliżej przedstawić, postać Józefa Papkina. Jest on podwładnym Cześnika Raptusiewicza, zamieszkującego jeden z Odrzykońskich zamków. To zakochany w Klarze człowiek wywodzący się ze szlacheckiego rodu.

...

Język polski

Charakterystyka Papkina (A. Fredro ,,Zemsta').

Papkin jest jedną z barwnych postaci, która na trwało zapisała się w naszej literaturze. Bawi nas i śmieszny, czasami wzrusza swą naiwnością. Józef Papkin, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, pełni w majątku Cześnika rolę szczeg...