Charakterystyka Zawiszy Czarnego

Zawisza Czarny pochodził z Garbowa. Nie zanotowano roku jego urodzenia, ale wiemy, że zmarł w 1428. Najsławniejszy polski rycerz.

Zasłynął w czasie wojen i turniejów z prawości i męstwa, jest symbolem cnót rycerskich. Zawisza Czarny wyróżniał się męstwem i niezwykłą wytrwałością, która go nie opuszczała w żadnym wieku. Bardzo gorliwy strażnik honoru rycerskiego, nigdy nie opuszczał swoich towarzyszy widząc ich w szponach śmierci, wolał śmierć w bitwie niż ucieczkę.

Nigdy nie dbał o swoje bezpieczeństwo, zawsze był gotowy stawić czoła wrogom i niebezpieczeństwu. We wszystkich walkach uchodził za najsławniejszego i najdzielniejszego rycerza, podejmującego się wszelkich czynów bohaterskich. Nikt nie był w stanie mu dorównać, był on człowiekiem honoru. Swą uprzejmością przyciągał do siebie ludzi, nie tylko tych odważnych i dobrze urodzonych, ale także barbarzyńców. Odznaczał się słodyczą języka, gładkością i wdziękiem. Jego atutem było nadzwyczajne męstwo, ponieważ z jednej strony był wytrwały w walce, a z drugiej dzięki rozwadze i umiarkowaniu był najlepszym rycerzem. Był niezmiernie surowy w przestrzeganiu praw rycerskich, znany był na świecie. W sprawach najbardziej zawikłanych, w których chodziło o honor rycerski, udawało się do niego - czasem z bardzo daleka - dużo ludzi. Uważano go za "zwierciadło czci" i nikt nie śmiał mu zaprzeczyć. Zginął w niewoli tureckiej.

Nikt nie jest w stanie równać się Zawiszy Czarnemu. We współczesnym świecie nie istnieje już takie męstwo, jakie on posiadał. Był wielkim autorytetem dla innych rycerzy, którzy chcieli się do niego upodobnić.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

charakterystyka Zawiszy Czarnego

charakterystyka Zawiszy Czarnego...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca.

Zbyszko z Bogdańca to główna postać powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. Wywodził się on z rodu, który pieczętował się herbem „Tępa podkowa”, a jego zawołanie podczas bitwy brzmiało: „Grady!”. Rodzicami młodzień...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca.

Zbyszko z Bogdańca to główna postać powieści Henryka Sienkiewicza pt. ?Krzyżacy?. Wywodził się on z rodu, który pieczętował się herbem ?Tępa podkowa?, a jego zawołanie podczas bitwy brzmiało: ?Grady!?. Rodzicami młodzieńca byli: Ja...

Język polski

Opracowanie epoki Młoda Polska

Młoda Polska
Charakterystyka wstępna.1)Nazwy stosowne dla określenia literatury oraz nowych trendów w sztuce przełomu XIX i XX w. (rozwijającej się w latach 1881-1918): a) Młoda Polska-od cyklu artykułów napisanych przez A. Górskiego...