Wypisz utwory (autor, tytuł), w których występuje motyw ojczyzny(polski). W dwóch zdaniach przedstaw problematykę tych utworów. (Min.6 przykładów)! :)

Wypisz utwory (autor, tytuł), w których występuje motyw ojczyzny(polski). W dwóch zdaniach przedstaw problematykę tych utworów. (Min.6 przykładów)! :)
Odpowiedź
Konto usunięte

Tak wiem że tylko 3 ale myślę że lepsze to niż nic ;) Reduta ordona-wiersz mówi o oblężeniu reduty i obronie jej przez Ordona Inwokacja-tęsknota osoby mówiącej w wierszu za ojczyzną Latarnik-tęsknota latarnika za ojczyzną

kasztaneczuszek

1. „Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski  dokonuje krytyki polskiego społeczeństwa (szlachty) piętnując jego próżność, lenistwo, zbytek, przekupstwo i pijaństwo.Utwór został poświęcony polityczno-moralnym problemom ojczyzny. 2. „Pan Tadeusz“- tęsknota z ojczyzną, której symbolem jest Soplicowo, ostoja polskości: tradycji i obyczajów. 3. „Kazania sejmowe” Piotra  Skargi - tu ojczyzna porównana zostaje do tonącego okrętu. Ojczyzna „zatonie“ jeśli  społeczeństwo (pasażerowie okrętu) będą dbali o swoje sprawy, prywatę zamiast o wspólne dobro. 4. „Mazurek Dąbrowskiego”  Józefa  Wybickiego-  autor jest przekonany, że mimo utraty suwerenności przez Polskę, ojczyzna nie zginie dopóki żyje naród, który powinna łączyć zgoda i dobro kraju.  5. „Nad Niemnem“ Eliza Orzeszkowa - ukazuje piękno ojczyzny, i podkreśla związek z nią przez pracę na polskiej ziemi,  pamięć o tragicznej historii i zachowywanie odwiecznych tradycji. Kraj przodków łączy zarówno Bohatyrowiczów, jak i Korczyńskich, ponieważ członkowie obu rodów zginęli za ojczyznę w powstaniu. 6. „Pieśń o spustoszeniu Podola” - Jan Kochanowski- utwor  krytykuje Polaków za to że dbają tylko o swoje dobra i interesy a nie interesują się sprawami i obowiązkami wobec ojczyzny. Może to przynieść straszne skutki jak owe spustoszenie Podola przez Turków. 7. „Krótka rozprawa miedzy trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaj Rej- utwór porusza  problemy polityczno-społeczne oraz obyczajowe ówczesnej Rzeczpospolitej. Poeta mówi o  sprawach kościelnych,  urzędach świeckich i o  wadach szlacheckich. 8. „Świat zepsuty”  Ignacy Krasicki - autor przedstawia  wady Polaków, takie jak: upadek obyczajów i anarchia, przyjmowanie pozorów za wartości autentyczne, bezbożność, demoralizacja, brak wyraźnych zasad moralnych, upadek instytucji życia zbiorowego.Jednak widzi nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy jeśli naród zrozumie że dzieje się źle.

Dodaj swoją odpowiedź