Wizja rewolucji w Nie-boskiej komedii.

Utwór przedstawia obraz rewolucji antyfeudalnej i antykapitalistycznej, powszechnej i totalnej. Po jednej stronie stoją chłopi, rzemieślnicy, robotnicy fabryczni, pomywaczki, lokaje, natomiast z drugiej szlachta, kupcy, fabrykanci i bankierzy. Rewolucyjny tłum oczekiwał na ostateczną rozprawę z arystokracją. Rewolucja ta skierowana był przeciwko „Bogu, królom i panom”, czyli przeciw wszystkim klasom posiadającym oraz przeciwko wszelkim dotychczasowym wartościom, religii, filozofii i sztuki. Rewolucja ta ma zaspokoić głód, stać się rodzajem krwawej uczty, a także konflikt kapitalizmu: fabrykant-robotnik. W obrazie rewolucji Krasiński podkreślał wszelkie wynaturzenia ruchu tj. m.in. aktywny udział Przechtów, traktujących rewolucję jako okazję do realizacji swoich własnych planów, czyli zniszczenia chrześcijaństwa. Obraz ten wzorował się na Rewolucji Francuskiej, ukazywał cechy piekielnych sabatów. A wszystko to miało przedstawić rewolucję jako szaleństwa, gwałtowności, makabry, grozy i niesamowitości. Użyte tu zostało podkreślenie tych właśnie cech w obrazie świata przedstawionego. Służyło to pokazanie rewolucji jako najbardziej gwałtownej, krwawej metafory w dziejach ludzkości.
Zatem rewolucja jest:
Sytuacją, w której zło walczy ze złem – może zwyciężyć tylko zło.
Fałszem, bo głoszone ideały są tylko pretekstem, prawda jest prawidłowość.
Złem bez przyszłości, skazanym na zagładę. Rację bytu ma tylko dobro.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wizja rewolucji w "Nie-boskiej komedii".

Celem drugiej części "Nie-boskiej komedii" było przedstawienie pewnych prawidłowości rządzących procesem rozwoju historii, a dokładniej procesem rewolucyjnym, do którego (co wynikało z pewnością z arystokratycznego wychowania) miał wyso...

Język polski

Problem rewolucji w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego i "Przedwiośniu" S. Żeromskiego.

Rewolucjoniści z "Nie-Boskiej komedii" domagają się zmiany dawnych stosunków społecznych. Pragną zemsty za krzywdy wyrządzone im przez arystokrację. Krasiński stworzył monumentalny, potężny i groźny wizerunek plebejskiego buntu, rewoluc...

Język polski

Wizja rewolucji w Nie-boskiej komedii.

Utwór przedstawia obraz rewolucji antyfeudalnej i antykapitalistycznej, powszechnej i totalnej. Po jednej stronie stoją chłopi, rzemieślnicy, robotnicy fabryczni, pomywaczki, lokaje, natomiast z drugiej szlachta, kupcy, fabrykanci i bankierzy. R...

Język polski

Objaśnij wizję w końcowej scenie „Nie-boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

Objaśnij wizję w końcowej scenie „Nie-boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

„Nie-boska komedia” została napisana w 1833r., wydana w 1835r. Autor nawiązuje do „Boskiej ko...

Język polski

Wizja w końcowej scenie "Nie-Boskiej komedii".

Objaśnij wizję w końcowej scenie "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

"Nie-Boska komedia" to dramat romantyczny napisany w roku 1833, a wydany po raz pierw...

Język polski

Wizja rewolucji w "Nie-Boskiej komedii".

W "Nie-Boskiej komedii" rewolucja ma charakter bardzo radykalny, burzy dotychczasowy porządek. Krasiński jest przeciwnikiem takiej rewolucji. Świadczy o tym sposób przedstawienia obozu rewolucjonistów. Są to ludzie bezwzględni, goto...