Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe

Imiesłowy Przymiotnikowe
1. Są formami czasowników
Np. Biegające od biegać
2. Odpowiadają na pytania przymiotników Jaki? Jaka? Jakie?
Np. (jaka?) myśląca
3. Mają charakterystyczne końcówki:
- Czynne - ący, ąca, ące.
- Bierne - ty, ta, te, ny, na, ne, ony, ono, one.

Imiesłowy Przysłówkowe
1. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki:
- Współczesny - ąć.
- Uprzedni - łszy, wszy
2. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy
- Oglądał - Oglądawszy
- Zjadł - zjadłszy
SAMOGŁOSKA - Wszy
SPÓŁGŁOSKA - Łszy
3. Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny
- Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.
Zmywając
Czynności trwają jednocześnie, więc stosujemy imiesłów przysłówkowy współczesny.
- Kiedy zjadłem obiad, pozmywałem naczynia.
Pierwsza czynność musiała się zakończyć, by rozpocząć drugą, więc stosujemy imiesłów przysłówkowy uprzedni.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - wszystko co powinieneś wiedzieć

Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i odmienia się podobnie jak przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje.

Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na:
- imies�...

Język polski

Dokończ zdania: Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzone są od czasowników ................... Imieslowy przysłowkowe wspołczesne tworzone są od czasowników................. za pomocą zakończeń.................... Imiesłowy przysłówkowe uprzednie tworzon

Dokończ zdania: Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzone są od czasowników ................... Imieslowy przysłowkowe wspołczesne tworzone są od czasowników................. za pomocą zakończeń.................... Imiesłowy przysłówko...

Język polski

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY: -czynny, końcówka ĄCY -bierny, końcówka TY   IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY: -współczesny, końcówka ĄC -uprzedni, końcówka WSZY, ŁSZY [wszy - przed samogłoską, łszy - za spółgłoską]   IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE: -NIE piszemy ŁĄCZNIE   IMIESŁ

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY: -czynny, końcówka ĄCY -bierny, końcówka TY   IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY: -współczesny, końcówka ĄC -uprzedni, końcówka WSZY, ŁSZY [wszy - przed samogłoską, łszy - za spółgłoską]   IMIESŁOWY PRZYMIOTNI...

Język polski

Imiesłowy - podział, tworzenie, końcówki imiesłowów

Imiesłowy dzielimy na:
- przymiotnikowe:
czynne np. fruwające
bierne np. pisany

- przysłówkowe:
współczesne np. słuchając
uprzednie np. zrobiwszy

1. Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobow...

Język polski

Imiesłowy

Imiesłów to forma gramatyczna utworzona od czasownika.

1. Imiesłowy, które odpowiadają na pytania przymiotnika nazywamy imiesłowami przymiotnikowymi. Imiesłowy przymiotnikowe podlegają odmianie przez przypadki i rodzaje.
Imies...