J.angielski- czasowniki nieregularne (schemat: polski,infinitive,past,participle)

[Być- be-was/were-been][bić- beat-beat-beaten][stać się- become- became-become][wiać- blow- blew-blown] [złamać- break- broke-broken]
[przynieść- bring- brought-brought] [budować- build- built-built][kupować- buy- bought- bought] [łapać- catch- caught- caught]
[wybrać- choose- chore- chosen] [przyjść- come- came-come] [kosztować- cost- cost-cost] [ciąć- cut- cut-cut] [robić- do- did- done]
[rysować- draw- drew- drawn][prowadzić s.-drive-drove- driven] [jeść-eat-ate- eaten] [spaść-fall-fell- fallen] [karmić-feed-fed- fed]
[walczyć-fight-fought- fought] [znaleźć-find-fund-found] [latać-fly-flew-flown] [zapomnieć-forget-forgot- forgotten] [dostać-get-got-got]
[dać-give-gave-given] [iść- go-went-gone(been)][rosnąć-grow- grew-grown] [mieć- have- had-had] [słyszeć-hear-heard-heard]
[chować- hide-hid-hidden][uderzyć- hit-hit-hit] [trzymać– hold- held- held] [ranić- hurt- hurt- hurt] [trzymać- keep- kept- kept]
[wiedzieć- know- knew- known][Learn-learnt-learnt uczyć się] [Leave-left-left zostawiać] [Lose-lost-lost zgubić] [Make-made-made zrobić]
[Mean-meant-meant znaczyć][Meet-met-met spotykać się][Pay-paid-paid płacić][Put-put-put położyć][Read-read-read czytać]
[Ride-rode-ridden jechać][Ring-rang-rung dzwonić][Rise-rose-risen wstawać][Run-ran-run biec][Say-said-said powiedzieć][See-saw-seen widzieć]
[Sell-sold-sold sprzedawać][Send-sent-sent wysłać (list)][Set-set-set umieszczać][Shine-shone-shone świecić się][Show-showed-shown pokazyw]
[Shut-shut-shut zamykać][Sink-sank-sunk topić się][Speak-spoke-spoken mówić][Spend-spent-spent wydawać][Spill-spilt-spilt rozlać]
[Stand-stood-stood stać][Steal-stole-stolen kraść][Swim-swam-swum pływać][Take-took-taken brać][Teach-taught-taught uczyć się ][Tell-told-told mówić]
[Think-thought-thought myśleć][Throw-threw-thrown rzucać ][Wake (up)-woke-woken obudzić się][Wear-wore-worn ubierać się][Win-won-won zwyciężać]
[Write-wrote-written pisać ]

Dodaj swoją odpowiedź