Konspekt zajęć - wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

Konspekty zawierają poropozycje zajęć indywidualnej terapii dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Terapia ma na celu:
Usprawnianie procesów poznawczych - rozwijanie koordynacji – wzrokowo ruchowej
Kształtowanie zdolności psychomotorycznych, sprawności manualnej
Stymulacja słuchowa
Ćwiczenie koncentracji uwagi
Doskonalenie percepcji wzrokowej
Rozwijanie umiejętności współpracy z terapeutom
Rozwijanie czynności samoobsługowych.
usprawnianie motoryki dużej i małej

Dodaj swoją odpowiedź