Nagozalążkowe

Do królestwa roślin zielonych należą rośliny lądowe oraz glony zielone (zielenice). Rośliny zielone zaś, to poznane wam już mszaki, paprocie, skrzypy, widłaki, a także nago- i okrytonasienne. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić kilka najważniejszych faktów o roślinach nagonasiennych.
Wyróżniamy 8 klas roślin nagonasiennych.
KLASY ROŚLIN NAGONASIENNYCH:
1. Pranagozalążkowe
2. Paprocie nasienne
3. Sagowce
4. Gniotowe
5. Miłorzębowe
6. Kordaity
7. Szpilkowe
Pranagozalążkowe: gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych, występowały w dewonie, pień prosty, wysokości od 10 do 20 m, zakończony pióropuszem podwójnie pierzastych liści (dł. 1-3 m); budową anatomiczną pnia przypominały przodków roślin nagonasiennych ,dlatego też są uważane za ich przodków i zostały do nich podstawione.
Paprocie nasienne: Znane są tylko kopalne ; w dewonie tworzyły lasy. Dały początek nagonasiennym . Miały zalążki ale jeszcze nie nasiona.
Sagowce: cykasy (Cycadopsida) klasa tropikalna i subtropikalna, obejmująca obecnie 3 rodziny z 10 rodzajami, rosnące pojedynczo, liście duże, pierzaste, zebrane w pióropuszach na szczycie pnia, pień wysoki u roślin przypominających pokrojem palmy lub ukryty w ziemi, rośliny dwupienne, grupa wymierająca, zagrożona wyniszczeniem przez zbieraczy, z rdzenia pnia jest wytwarzana mączka skrobiowa- sago, z kory wyrabia sie czerwony barwnik-alizarynę,szeroko stosowany w przemysle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i w drukarstwie, z lisci wyplata sie kapelusze.
Gniotowe: jest to klasa wyższa ewolucyjnie .W tej chwili żyją w krajach ciepłych. Wytwarzają one kwiaty zapylane przez owady, a w ich drewnie są naczynia. zalążki przypominaja do złudzenia owoce okrytonasiennych. Ich przedstawicielem jest Welwiczja przedziwna. Rośnie tylko w dwóch miejscach na Ziemi, na pustyni Namib i na wyspach Galapagos,żyje ponad pięć-sześć tysiecy lat, zapylaja ją skarabeusze. Inna przedstawicielka gniotawych jest Przęśl dwuklosowa, wiecznie zielony krzew z rodziny przęślowatych występujący w Europie południowej i Azji Przedniej na suchych skalistych zboczach. Posiada długie kłącze dostarczające cennego leku-efedryny. Efedryna, alkaloid dziś otrzymywany syntetycznie, stosowany jako lek w raku piersi, czerniaku złośliwym, białaczce, gruźlicy, dychawicy oskrzelowej i chorobach alergicznych. Ciekawym gniotowcem jest Kazuaryna (Casuarina) rodzaj obejmujący ok. 60 gatunków występujących we wschodniej Afryce, południowo-wschodniej Azji, na niektórych wyspach Oceanii. Najliczniej występuje na północnym-wschodzie Australii i na Tasmanii. Łacińska nazwa rodzajowa jest związana z podobieństwem długich, zwisających pędów do piór kazuara – australijskiego nielota. Inna nazwa kazuaryny to rzewnia. Są to drzewa lub krzewy o cienkich, zielonych gałęziach, z wyraźnym podziałem na węzły i międzywęźla; gałęzie przypominają łodygi skrzypu. W węzłach osadzone są okółkowato zimotrwałe liście, zredukowane do drobnych łusek. Kazuaryny są wybitnie kseromorficzne i bardzo wytrzymałe na suszę. Rosną na stepach i sawannach, kamieniach i piaszczystej, jałowej glebie. Na korzeniach mają liczne brodawki z bakteriami wiążącymi azot z powietrza. Najbardziej znanym gatunkiem australijskim jest kazuaryna skrzypolistna (C. equisetifolia). Ma ciężkie, czerwonobrązowe drewno, twarde – odporne na uszkodzenia przez termity. Uchodzi za najlepsze drewno opałowe na świecie, łatwopalne nawet świeże. Kora zawiera do 18% tanin i jest używana do garbowania skór. Są spokrewnione z okrytozalążkowymi.
Miłorzębowe: klasa ta jest reprezentowana przez miłorząb chiński lub japoński i rośnie tylko tam. Jest on reliktem (pochodzi z odległej epoki mezozoik). Jest dwupienny, nie wytwarza igieł tylko liście które gubi na zimę. W Europie występuje Miłorząb dwudzielny.
Kordaity: klasa kopalnych roślin, występowały pod koniec paleozoiku, tworzyły lasy, kordaity z okresu węglowego przypominały obecne drzewa iglaste.
Szpilkowe
Szpilkowe, inaczej iglaste (Coniferae), są najwyżej rozwinięta i najliczniej reprezentowaną klasą roślin nagozalążkowych, inaczej nagonasiennych (Gymnospermae), Na ewolucyjnej drabinie zaś zajmują miejsce pośrednie miedzy paprotnikami a okrytonasiennymi.
Najstarsze gatunki reprezentujące rośliny nagonasienne pochodzą z ery paleozoicznej. Iglaste są interesujące również dlatego, że znajdują się wśród nich liczni rekordziści w królestwie roślin, jak organizmy o największej masie i wysokości oraz najdłużej żyjące na Ziemi.
Charakterystyka
Rośliny iglaste to obficie rozgałęzione drzewa, rzadziej krzewy, w większości zimozielone czyli zrzucające liście na zimę. Tylko nieliczne, jak modrzew i cypryśnik, zrzucają igły i pozostają w stanie bezlistnym w okresie spoczynku. Klasę iglastych reprezentuje około 500 gatunków. Ich charakterystyczną cechą jest brak typowych kwiatów. Kwiaty żeńskie maja postać szyszki z owocolistków zawierających jeden lub więcej zalążków. Łuska nasienna nie otacza zalążków, stąd nazwa „nagozalążkowe”. Kwiaty męskie mają również postać szyszki i składają się z licznych pręcików osadzonych spiralnie na dość długiej osi kwiatowej.
Znaczenie
Iglaste występują na obszarze od Arktyki do strefy podzwrotnikowej, ale najrozleglejsze skupiska tych roślin znajdują się na półkuli północnej, szczególnie w Kanadzie i na Syberii, gdzie stanowią dominującą część ekosystemu tajgi. Dają schronienie zwierzętom i dostarczają im pokarmu, a ich korzenie umacniają glebę i zapobiegają jej erozji. Ponad 75 procent budowlanego surowca drzewnego oraz drewna do produkcji papieru, mas plastycznych, sztucznego jedwabiu, lakierów czy materiałów wybuchowych pozyskuje się z drzew iglastych. Niektóre dostarczają żywicy niezbędnej do produkcji smarów i smoły. Nasiona kilku gatunków ja jadalne, a jagody jałowca zawierają olejki lotne wykorzystywane do aromatyzowania napojów alkoholowych. Po za tym ze względu na atrakcyjny wygląd są uprawiane na skalę handlową i służą do urządzania terenów zielonych.
Cykl życiowy
Cykl życiowy iglastych można prześledzić na przykładzie sosny. Jest to roślina jednopienna o rozdzielnopłciowych, wiatropylnych kwiatach. Co kilka lat w pędach rozwijają się kwiatostany męskie i żeńskie. Bardzo liczne gametofity męskie zwane ziarnami pyłku, wytworzone w zarodniach kwiatu męskiego, znajdujących się na spodniej stronie każdej łuski, unoszone w powietrzu mogą trafić na żeńską szyszkę. Dostają się do jednego z dwóch zalążków położonych na górnej powierzchni każdej łuski nasiennej. Może minąć rok, zanim jedna z komórek ziarna pyłku wydłuży się w łagiewkę pyłkową i wyrośnie do makrogametofitu. Druga dzieli się tworząc dwa plemniki, zwane jądrami plemnikowymi, z których jedno zlewa się z jądrem komórki jajowej w chwili zetknięcia się łagiewki pyłkowej z rodnią i tworzy zygotę, a drugie zanika. Zygota dzieli się, różnicuje i wytwarza zarodek sporofitu. Zarodek i tkanka odżywcza, będąca przekształcona tkanką gametofitu żeńskiego, zostają otoczone przez twarda łupinę nasienną. Cały kwiatostan zamienia się w dużą szyszkę. A kiedy tylko szyszka rozchyli łuski, wiatr rozsiewa nasiona. Cykl życiowy sosny jest typowy dla wszystkich roślin szpilkowych.
Sosna i jej krewniaczki
Iglaste dzieli się na 7 rodzin , z których najbardziej rozpowszechniona i najliczniejsza to sosnowate (Pinaceae), rośliny drzewiaste o spiralnie ułożonych igłach, czasami zebranych w pęczki. dzisiaj rosną prawie wyłącznie na półkuli północnej. W Ameryce Północnej i Eurazji opanowały lasy nizinne i górskie. Do rodziny sosnowatych należy 9 rodzajów tworzących łącznie 240 gatunków drzew w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Największe znaczenie mają : sosna, świerk, jodła, modrzew i cedr.
Sosna (Pinus) to dość wysokie drzewo, rzadziej krzew, o zimozielonych igłach, tworzące w środowisku naturalnym rozległe zbiorowiska. Na półkuli północnej od kręgu polarnego aż do obszarów tropikalnych ( Gwatemala, Indie Zachodnie) występuje około 80 gatunków sosen. Większość z nich osiąga wysokość do 40 metrów, ale najwyższe, rosnące w Ameryce Północnej, Pinus lambertiana i Pinus ponderosa dorastają do 70 metrów. Młode okazy charakteryzują się nieregularną, stożkowatą koroną, lecz z czasem korona rozrasta się na szerokość i staje się luźniejsza. System korzeniowy jest bardzo dobrze rozwinięty i łatwo przystosowuje się do zróżnicowanych warunków glebowych. Pień prosty i oczyszczony z gałęzi do znacznej wysokości u drzew rosnących w skupiskach, u roślin żyjących pojedynczo jest niski, rozgałęziony i krzywy. Długie igły sosen są elastyczne i giętkie, w przekroju poprzecznym półkoliste lub trójkątne, zaokrąglone i kujące na wierzchołku. Nieduże jajowate szyszki, ustawione na zgiętych w dół trzonkach , maja matowy szary kolor. Pozostają na drzewie przez kilka lat.
Sosny to drzewa światłolubne, bardzo wytrzymałe na suszę. Mogą rosnąc na najuboższych, piaszczystych lub kamienistych glebach. Dostarczają cennego drewna budowlanego i surowca dla przemysłu. W Polsce głównym przedstawicielem sosnowatych jest sosna zwyczajna ( Pinus silvestris) dorastająca do wysokości 35 metrów, rzadziej wyższa. Zajmuje ona około 70% powierzchni leśnej Polski, najwięcej spośród drzew iglastych, przed świerkiem (10%) i jodłą (3%). W niesprzyjających warunkach, na przykład na piaszczystych wydmach, może przybrać postać szeroko rozgałęzionego krzewu.
W Polsce występują również dwa gatunki sosny, które zostały wpisane na listę roślin całkowicie chronionych. W Tatrach, Sudetach i na Babiej Górze, powyżej Górnej granicy lasu, oraz na torfowiskach Podhala rośnie kosodrzewina, inaczej kosówka albo sosna górska (Pinus mugo, Pinus montana) – krzewiasty gatunek pokładający się przy ziemi. Niegdyś była bardzo rozpowszechniona, ale została wyniszczona dla młodych pędów wykorzystywanych do produkcji olejku terpentynowego oraz z powodu wypalania górskich łąk pod pastwiska. Kosodrzewina stanowi ważny składnik krajobrazu wysokogórskiego, gdyż pełni istotną funkcje ekologiczną. Silnie rozwinięty system korzeniowy utrwala skalne podłoże, przeciwdziałając osypywaniu się ziemi i śniegu.
Drugim chronionym gatunkiem sosny jest limba (właśc. sosna limba, Pinus cembra) , wysokogórskie drzewo o zwartej, jajowatej koronie i łuskowatej, czarniawej korze. Nasiona limby chętnie zjadają ptaki i drobne zwierzęta, jak wiewiórki, a nawet ludzie, zwłaszcza w krajach gdzie limba występuje w dużych ilościach. Limba rośnie w Alpach i Karpatach Wschodnich. W Polsce niegdyś powszechna została wyniszczona dla cennego drewna i obecnie w warunkach naturalnych występuje bardzo rzadko w wyższych partiach Tatr, na wysokości 1300-1600 m. n.p.m. Jest za to często sadzona, szczególnie w parkach i ogrodach.
Inne sosny, miedzy innymi północnoamerykańska wejmutka (Pinus strobus), sosna oścista (Pinus aristata) z Kalifornii czy rosnąca w okręgu śródziemnomorskim sosna czarna (Pinus nigra) i pinia (Pinus pinea), nie występują u nas w naturalnych warunkach i sadzi się je dla ozdoby.
Drzewa północy
Świerk (Picea) osiąga najczęściej wysokość 30-50 metrów. To zimozielone drzewo porasta umiarkowana i chłodną strefę półkuli północnej do 2 000 m. n.p.m. w liczbie około 50 gatunków, tworząc rozległe lasy na nizinach i górach. Świerki mają regularną, stożkowata koronę, prosty pień, płytki system korzeniowy i łuskowata korę u starszych okazów. Najbardziej charakterystyczne są czworokątne igły, zwykle sztywne i kujące, zielone lub pokryte srebrzystosinym nalotem, osadzone pojedynczo na wystających z pędów zdrewniałych trzonkach. Nie rozpadające się szyszki, wydłużone i cylindryczne, w miarę dojrzewania zmieniają barwę z zielonej lub czerwonawej na brązową..
Świerk pospolity ( Picea abies) rośnie w podgórskich i górskich rejonach północnej i środkowej Europy. ma duże znaczenie gospodarcze, jego drewna używa się głównie w przemyśle celulozowo-papierniczym, rzadziej w budownictwie. W Polsce jest jednym z najszybciej rosnących drzew iglastych, dlatego bywa szeroko stosowany do zalesiania. Wytrzymuje niskie temperatury, za to znacznie gorzej znosi okres suszy. Wymaga żyznych, gliniastych gleb. Obok jodły stanowi najcenniejsze i najczęściej uprawiane drzewo w Polsce drzewo ozdobne.
Jodła (Abies) jest wysokim drzewem; najwyższy gatunek- jodła olbrzymia (Abies grandis) osiąga nawet 100 metrów wysokości, a obwód jej pnia 5 metrów. Stożkowata, czasem kopulasta regularna korona z konarami ustawionymi prostopadle w okółkach wyrasta z prostego strzelistego pnia, pokrytego cienka korowiną. Drewno jodły nie wydziela żywicy. System korzeniowy sięga głęboko, dzięki czemu drzewo dobrze trzyma się podłoża. Zimozielone igły są płaskie u nasady skręcone i zakończone przylgowatą stopką, u góry ciemnozielone, na dolnej powierzchni maja dwa białe paski woskowego nalotu. Jodły charakteryzują się wysokimi wymaganiami glebowymi, wrażliwością na susze i zanieczyszczenia powietrza. Miękkie, lekkie i łatwo łupliwe drewno jodeł wykorzystuje się w budownictwie i przemyśle celulozowo-papierniczym. Znanych jest około 50 gatunków tych drzew występujących wyłącznie na półkuli północnej. Jodły rosną przeważnie w górach, często na znacznych wysokościach, w Himalajach nawet na 4 000 m. n.p.m. W Polsce w naturalnych warunkach można spotkać jodłę pospolita (Abies alba), smukłe drzewo, osiągające 30-50 metrów, o średnicy pnia do półtora metra. Jej kora początkowo gładka, popielata lub siwa, z wiekiem zmienia się w popękaną, brazowoszarą korowinę ( stad wzięła się łacińska nazwa gatunku: jodła biała). Jodła pospolita rośnie na terenach górzystych południowej i środkowej Europy. Należy do ważnych gospodarczo drzew.
Wyróżniającym się drzewem z rodziny sosnowatych jest modrzew (Larix), jego ulistnienie opada bowiem na zimę. Modrzew osiąga naogół 30 metrów wysokości, ale najwyższy amerykański Larix occidentalis dorasta do 70-80 metrów. Ma on luźną koronę o szeroko odstających, poziomych, cienkich gałęziach i dobrze wykształcony system korzeniowy. Prosty pień u starszych egzemplarzy pokrywa gruba, głęboko spękana, szarobrązowa lub czerwonawa korowina. Spłaszczone jasnozielone igły są miękkie, na szczycie zaostrzone, lecz nie kujące. Osiągają długość 1,5-3 cm, na długopędach ułożone są pojedynczo skrętolegle, na grabkowatych krótkopędach zaś w pęczkach po 20-60, zależnie od gatunku. Modrzew to drzewo światłolubne. Dobrze znosi ostre warunki klimatyczne, lubi duża wilgotność powietrza i gleby. Trudno ustalić liczbę jego gatunków, ale szacuje się ja na około 10. Rośnie w chłodnej i umiarkowanej strefie półkuli północnej. Jest ceniony jako ozdoba (wygląda pięknie wiosną, gdy rozwijają się młode igły, oraz jesienią, kiedy igły zmieniają kolor) oraz źródło trwałego i łatwego do obróbki drewna stosowanego w stolarstwie do wyroby cennych mebli. Popularnym przedstawicielem tego gatunku w naszym kraju jest modrzew europejski (Larix decidua), 50-metrowe drzewo rosnące w naturalnym środowisku tylko w Tatrach, i jego odmiana modrzew polski (Larix polonica), występujący w Pieninach i na niżu.
Cedr (Cedrus) to potężne, długowieczne drzewo osiągające w górskich rejonach Morza Śródziemnego i Himalajach 40-60 metrów wysokości. ma gruby pień, charakterystyczną szeroką koronę z często nieregularnie ułożonymi konarami i poziomo wyrastającymi gałęziami. Igły zebrane w pęczki, są zimozielone, sztywne i kujące. Duże stojące jajowate szyszki rozpadają się na drzewie, kiedy dojrzeją. Cedr reprezentują tylko 4 gatunki o bardzo ograniczonych zasięgach: cedr atlaski (Cedrus atlantica) na podgórzu gór Atlas, cedr himalajski (Cedrus deodara) w Hindukuszu i Himalajach, cedr libański (Cedrus libani) w Azji Mniejszej i na Środkowym Wschodzie oraz cedr cypryjski (Cedrus brevifolia).
Okazy sprzed 3,5 tysiąca lat
Od sosnowatych bardzo różnią się dwie kolejne rodziny iglastych: cypryśnikowate (Taxodiaceae) i cyprysowate (Cupressaceae). Te pierwsze to drzewa o potężnych rozmiarach, rozmaicie wykształconych liściach ( igły, łuski) zimozielonych lub sezonowych. Rodzina obejmuje 10 rodzajów, ale do najciekawszych i najbardziej znanych należy mamutowiec olbrzymi, sekwoja i cypryśnik.
Przodkowie mamutowca olbrzymiego, inaczej welingtonii lub sekwojadendronu (Wellingtonia gigantea, Sequoiadendon giganteum), porastali ziemie już w okresie kredy i na wiele tysięcy lat opanowali rozległe przestrzenie półkuli północnej. Dzisiaj mamutowce rosną w Kalifornii w górach Sierra Nevada na wysokości 1500-2500 m. n.p.m. Drzewa te objęte całkowitą ochroną w parkach narodowych w USA, są jedną z największych atrakcji przyrodniczych. Tworzą las znany jako Giant Forest. Ich średnia wysokość waha się w granicach 100 metrów, a średnica pnia 10-12 metrów. Najwyższy mamutowiec zwany Ojcem Lasu, zanim runął, miał aż 130 metrów wysokości. Wiek najstarszych drzew określa się na 3500 lat. Koronę maja gęstą, młode drzewa regularną i stożkowatą. Prosty pień u starych okazów pokrywa bardzo gruba (50-60cm), głęboko bruzdowana miękka korowina. Sinozielone igły długości 3-6 milimetrów przylegają do pędu i są spiralnie ustawione. Z kolei sekwoja wiecznie zielona (Sequoia sempervirens) rośnie w niższych partiach gór zachodniego wybrzeża USA.
Cypryśnik (Taxondium) zaś to wysokie drzewo o igłach opadających na ziemię lub półzimozielonych. Znane są tylko 2 gatunki tej rośliny. W Polsce występuje cypryśnik błotny 9 Taxodium distichum), o połowę niższy od tego, który w swojej ojczystej Ameryce Północnej osiąga wysokość 50 metrów. Jest to dość charakterystyczna roślina iglasta. Po pierwsze traci liście na zimę. Po drugie porasta obszary bagienne i stale zalewane, dlatego wykształciła specjalne korzenie oddechowe wystające nad powierzchnie wody.
Cyprysowate natomiast mają zwykle liście łuskowate, a nie szpilkowate, ułożone naprzeciwlegle lub w kółkach. Owocem jest zdrewniała szyszka o różnej liczbie nasion, która okresie dojrzałości u niektórych gatunków staje się mięsista, tworząc szyskojagodę. Do cyprysowatych należy 19 rodzajów obejmujących 130 gatunków rozpowszechnionych na prawie całej kuli ziemskiej. Uprawiane są miedzy innymi jałowiec i cyprys.
Jałowiec (Juniperus) jest zimozielonym drzewem lub krzewem o bardzo zróżnicowanej wielkości i wyglądzie. Rośnie na całej półkuli północnej od kręgu polarnego aż po górskie rejony tropiku. W Polsce występuje jałowiec pospolity (Juniperus communis), zwykle w postaci krzewu o wysokości do 4-5 metrów i bardzo zróżnicowanym wyglądzie. Szarobrązowa korowina łuszczy się długimi, cienkimi płatami, sinozielone igły są sztywne i kujące, w przekroju poprzecznym trójkątne. Jałowiec tworzy poszycie w lasach sosnowych. ma skromne wymagania siedliskowe, dobrze się czuje w różnych rodzajach gleb, znosi słabe ocienienie. Większość jałowców rośnie w wysokich górach na znacznych wysokościach.
Cyprys (Cupressus) porasta zachodnią Azje, Amerykę Północna i Meksyk. To piękne drzewo o drobniutkich, łuskowatych, ściśle przylegających do gałązek liściach jest często uprawiane w ogrodach

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe - przegląd

1. Nagozalążkowe drobnolistne:
a) miłorzębowe ? liście w kształcie wachlarza z dwudzielną nerwacją, zalążki mają dwuwarstwową osłonkę, plemniki ruchliwe, drzewa o pokaźnym pniu i koronie, np. miłorząb dwuklapowy
b) kordaitow...

Biologia

Nagozalążkowe wielkolistne - charakterystyka w punktach

Nagozalążkowe wielkolistne
• Słaby przyrost pni na grubość
• Zdecydowanie większe, często pierzasto podzielone liście
• Skupianie sporofili w kłosy zarodnionośne (strobile – u bardziej wyspecjalizowanych, szyszkowaty tw...

Biologia

Wymień rośliny nagozalążkowe i napisz ich cechy charakterystyczne DAJE NAJ

Wymień rośliny nagozalążkowe i napisz ich cechy charakterystyczne DAJE NAJ...

Biologia

emm... co to znaczy rośliny nagozalążkowe?

emm... co to znaczy rośliny nagozalążkowe?...

Biologia

SZYBKO PILNE!!!!!!!!!!! Czy rośliny nagozalążkowe to to samo co rośliny nagonasienne????

SZYBKO PILNE!!!!!!!!!!! Czy rośliny nagozalążkowe to to samo co rośliny nagonasienne????...