Współczesny samarytanin - Janina Ochojska

Miałem poważny dylemat przy wyborze postaci współczesnego samarytanina. Po długim namyśle wybrałem działaczkę społeczną, Janinę Ochojską.
Kilka lat przed tym, gdy świętej pamięci Karol Wojtyła został papieżem, Janina włączyła się w działalność opozycyjną, angażując się w powstanie NSZZ "Solidarność".
Jak wszyscy wiemy, Ochojska miała problemy zdrowotne, dlatego też w wieku 29 lat pojechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka pracowała dla fundacji "EquiLibre". Kilak lat po tym , była jedną z tych, którzy stworzyli polski oddział Fundacji "EquiLibre". Rok po zmianie waluty w kraju polskim, samarytanka zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. Jak widać pomaga nie tylko swoim rodakom, ale i także ludziom potrzebującym z innych krajów.
W 1994 r. założyła "Polską Akcję Humanitarną", w której po dziś dzień sprawuje funkcję prezesa zarządu.

Dodaj swoją odpowiedź