Makbet i Edyp charakterystyka porównawcza.

Bohaterowie zostali postawieni w podobnej sytuacji: usłyszeli słowa, które odnoszą się do ich przyszłości; obaj inaczej reagują na to co słyszą.

Edyp nieświadomie popełnia zbrodnie, pragnie zapowiedz przepowiedni. Dba o swoich poddanych oraz o rodzinę. Próbuje przeciwstawić się losowi. Edyp wydaje się być bohaterem heroicznym, ponieważ walczy z losem.

Makbet przed dokonaniem zbrodni ma wątpliwości; ma refleksję etyczną- doskonale wie, że czyn, którego chce się dopuścić jest zły; pierwsza zbrodnia rodzi następne. Makbet nie troszczy się o poddanych, w państwie rodzi się bunt przeciwko jego tyrani, nie interesuje się również losem swojej żony, jej śmierć go nie porusza. Dopiero na końcu Makbet żałuje, że uległ podszeptom czarownic; odnosi się do nich krytycznie. Los Makbeta to jego własny wybór.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Makbet i Edyp - charakterystyka porównawcza władców.

Pierwszą i znaczącą cechą obydwu władców jest to, że są bohaterami tragicznymi. To upodabnia ich do siebie i sprawia, że możliwe jest porównanie jednego i drugiego króla. Na podstawie podanego fragmentu dramatu można stwierdzić, że kr...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Edypa i Makbeta.

Edyp i Makbet to główni bohaterowie tragedii dwóch wielkich dramaturgów: Sofoklesa i Williama Szekspira. Ogromna różnica czasu dzieląca antycznego Edypa od elżbietańskiego Makbeta wywarła znikomy wpływ na ponadczasowy problem, jakim jest ...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Króla Edypa i Makbeta - wizerunki władców.

„Wizerunki władców. Scharakteryzuj króla Edypa na podstawie przytoczonego fragmentu tragedii Sofoklesa oraz króla Makbeta, wykorzystując swoją znajomość dramatu Wiliama Szekspira - i porównaj ze sobą dwóch monarchów"

Najw...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Króla Edypa i Makbeta jako władców i bohaterów tragicznych. Skorzystaj z podanego fragmentu (Król Edyp -Sofokles fragm. rozmowy Edypa z Terezjaszem, kiedy Terezjasz ujawnia ze to Edyp jest zabójcą Lajosa). Charakteryzuj

W epoce antycznej najsławniejszym dramatem jest "Król Edyp" autorstwa Sofoklesa. W odrodzeniui natomiast popularność zyskała tragedia napisana przez Williama Szekspira pod tytułem "Makbet". Obie z nich dotycza władców ora...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Makbeta i Króla Edypa.

?Makbet?
Makbet jest tytułowym bohaterem dzieła Szekspira. Był on wodzem wojsk oraz krewnym Dunkana. Jest postacią niezwykle dramatyczną.
Na początku wykazywał się odwagą, honorem, walecznością, a także męskością i dzielności...