Stożek wzrostu

Stożek wzrostu roślin należy do tkanek twórczych pierwotnych.
Pochodzi z komórek embrionalnych zarodka i jego komórki zachowują zdolność do podziałów przez całe życie rośliny. Stożek wzrostu łodygi i korzenia to merystemy wierzchołkowe, czyli tkanki twórcze odpowiedzialne za wydłużanie się rośliny.
W stożku wzrostu pędu roślin okrytonasiennych wyróżnia się dwa pokłady komórek. Zewnętrzny jest zbudowany z jednej lub kilku warstw i nosi nazwę tuniki. Wewnętrzny przypomina trzon, składa się z wielu warstw i jest określany jako korpus. Oba pokłady komórek tworzą się z własnych komórek inicjalnych.
Korpus stanowi główną masę wierzchołka wzrostu. Budujące go komórki dzielą się w różnych kierunkach (antyklinarnie i peryklinarnie). Komórki tuniki dzielą się antyklinarnie (ścianami prostopadłymi do powierzchni stożka) i tunika rozrasta się powierzchniowo, tworząc płaszcz okrywający i chroniący korpus.
Nie wiadomo, które części wierzchołka są odpowiedzialne za powstawanie poszczególnych tkanek stałych. Wiadomo tylko, że zewnętrze warstwy tuniki różnicują się w skórkę (epidermę). Tkanki leżące pod epidermą mogą powstawać z tuniki, korpusu albo z obydwu tych stref. Również w tworzeniu zawiązków liści i pączków bocznych w różnym stopniu bierze udział tunika i korpus. Zależy to od gatunku rośliny.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

co to stożek wzrostu i miazga-kombium? krótko i zwięźle.

co to stożek wzrostu i miazga-kombium? krótko i zwięźle....

Biologia

stożek wzrostu korzenia zaliczany jest do takanki

stożek wzrostu korzenia zaliczany jest do takanki...

Biologia

Czynniki wzrostu i rozwoju roślin

I Czynniki endogenne i egzogenne
Czynniki endogenne – uwarunkowane są informacją genetyczną. Główną rolę odgrywają tu fitohormony (regulatory wzrostu i rozwoju), syntetyzowane w małych ilościach, lecz bardzo silnie działające. Są ...

Biologia

tkanki roślinne dziela się na: twórcze i stale. i muszę wypisać twórcze i wypisać stałe.twórcze to miazga i stożek wzrostu i nie wiem czy jeszcze coś jest i wpiszcie stałe

tkanki roślinne dziela się na: twórcze i stale. i muszę wypisać twórcze i wypisać stałe.twórcze to miazga i stożek wzrostu i nie wiem czy jeszcze coś jest i wpiszcie stałe...

Biologia

Budowa organów roslin okrytonasiennych w związku z funkcją

Wykaż związek budowy z funkcją i środowiskiem życia na przykładzie organów roślin okrytonasiennych.

Ogólna charakterystyka roślin okrytonasiennych

Okrytonasienne to podgromada roślin telomowych licząca ok. 300 tys. gat...