Jak napisać rozprawkę?

Wstęp - We wstępie należy:
- Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat
- Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę
- Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania
(Czy warto się zakochać- to jest temat do rozprawki)
(Warto się zakochać lub nie warto się zakochać- tezy)

Rozwinięcie - argumenty które udowadniają tezę. Każdy argument rozpoczynamy akapitem w nowej linii od następujących wyrażeń:
- Zacznę od sprawy.....
- Po pierwsze....
- Po drugie....
- Po trzecie.....
- Z kolei....
- Przejdę do ...
- Kolejny argument to taki, że....
- Moim ostatnim argumentem będzie....

Zakończenie rozprawki - W zakończeniu należy:
- Podsumować swoje rozważania
- Wyciągnąć wnioski
- Sformułować własny sąd
- Jeszcze raz wyrazić swój stosunek do postawionej tezy

Słownictwo służące do podsumowania:
- Z całą pewnością mogę stwierdzić, że....
- Widzimy więc, że.....
- Okazuje się, że.....
- Dotychczasowe rozważania pozwalają wyciągnąć taki oto wniosek.....
- Tak więc......

Zdanie kończące rozprawkę może brzmieć:
- Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłem tezę........ (tu wpisać tezę)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać rozprawkę ? Na jutro mam napisać rozprawkę, ale nie wiem jak mam zacząć. Ile ma być akapitów, co w każdym ? jak go zacząć ? Teza: Warto mieć przyjaciół.

Jak napisać rozprawkę ? Na jutro mam napisać rozprawkę, ale nie wiem jak mam zacząć. Ile ma być akapitów, co w każdym ? jak go zacząć ? Teza: Warto mieć przyjaciół....

Język polski

Błagam niech ktoś mi wytłumaczy jak dla totalnego dysmózga jak napisać rozprawkę. Nie rozumiem nic

Błagam niech ktoś mi wytłumaczy jak dla totalnego dysmózga jak napisać rozprawkę. Nie rozumiem nic...

Język polski

jak napisać rozprawkę

jak napisać rozprawkę...

Język polski

Jak napisać rozprawkę z czego ona się składa krótko na temat i w punktach

Jak napisać rozprawkę z czego ona się składa krótko na temat i w punktach...

Język polski

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ? DAJE NAJ I 50 PUNKTÓW

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ? DAJE NAJ I 50 PUNKTÓW...

Język polski

Jak napisać rozprawkę na ten temat : Okazywanie miłosierdzia bliznim czyni człowieka szczęśliwym

Jak napisać rozprawkę na ten temat : Okazywanie miłosierdzia bliznim czyni człowieka szczęśliwym...