Jak napisać rozprawkę?

Wstęp - We wstępie należy:
- Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat
- Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę
- Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania
(Czy warto się zakochać- to jest temat do rozprawki)
(Warto się zakochać lub nie warto się zakochać- tezy)

Rozwinięcie - argumenty które udowadniają tezę. Każdy argument rozpoczynamy akapitem w nowej linii od następujących wyrażeń:
- Zacznę od sprawy.....
- Po pierwsze....
- Po drugie....
- Po trzecie.....
- Z kolei....
- Przejdę do ...
- Kolejny argument to taki, że....
- Moim ostatnim argumentem będzie....

Zakończenie rozprawki - W zakończeniu należy:
- Podsumować swoje rozważania
- Wyciągnąć wnioski
- Sformułować własny sąd
- Jeszcze raz wyrazić swój stosunek do postawionej tezy

Słownictwo służące do podsumowania:
- Z całą pewnością mogę stwierdzić, że....
- Widzimy więc, że.....
- Okazuje się, że.....
- Dotychczasowe rozważania pozwalają wyciągnąć taki oto wniosek.....
- Tak więc......

Zdanie kończące rozprawkę może brzmieć:
- Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłem tezę........ (tu wpisać tezę)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

jak napisać rozprawkę

jak napisać rozprawkę...

Język polski

Jak napisać rozprawkę z czego ona się składa krótko na temat i w punktach

Jak napisać rozprawkę z czego ona się składa krótko na temat i w punktach...

Język polski

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ? DAJE NAJ I 50 PUNKTÓW

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ? DAJE NAJ I 50 PUNKTÓW...

Język polski

Jak napisać rozprawkę na ten temat : Okazywanie miłosierdzia bliznim czyni człowieka szczęśliwym

Jak napisać rozprawkę na ten temat : Okazywanie miłosierdzia bliznim czyni człowieka szczęśliwym...

Język polski

Muszę napisać rozprawkę. Tylko nie wiem jak zacząć. Na podstawie filmu "Bogowie" napisz rozprawkę na temat; Do jakich poświęceń zdolny jest człowiek, aby uratować ludzkie życie? Sam wstęp wystarczy z resztą sobie poradzę.

Muszę napisać rozprawkę. Tylko nie wiem jak zacząć. Na podstawie filmu "Bogowie" napisz rozprawkę na temat; Do jakich poświęceń zdolny jest człowiek, aby uratować ludzkie życie? Sam wstęp wystarczy z resztą sobie poradzę....

Język polski

Jak napisać dobrą rozprawkę?

Czym w ogóle jest rozprawka?
Rozprawka to długa forma wypowiedzi polegająca na odniesieniu się do swojego zdania na temat tezy, która jest w temacie lub którą trzeba samemu postawić.

Pamiętaj, że rozprawka jest ocen...