"Apollo i Marsjasz" Zbigniew Herbert

Inspiracją dla Zbigniewa Herberta tworzącego wiersz "Apollo i Marsjasz" jest "mit o Apollinie i Marsjaszu".
Podmiot liryczny utworu jest obserwatorem opisywanych zdarzeń (ukaranie Marsjasza i jego cierpienia). Wiersz zatem należy do liryki pośredniej. Odbiorca tekstu nie jest określony, co oznacza, że odbiorcą jest ogół czytelników.
W wierszu opisuje się postawy dwu bohaterów- Marsjasza i Apollina. Marsjasz to śmiertelnik, który daje wyraz swojemu wielkiemu cierpieniu. Jego krzyk według podmiotu lirycznego jest rodzajem muzyki, dowodem najgłębszych emocji. By oddać owo cierpienie, osoba mówiąca w wierszu używa wielu metafor, na przykład: "W istocie opowiada Marsjasz nieprzebrane bogactwa swego ciała. Łyse góry wątroby...". Bohater daje wyraz autentyczny emocjom, jest prawdziwy w wyrażaniu uczuć. Za pomocą kontrastu podmiot liryczny przedstawia Apollina. Apollo jest obojętny i bezwzględny w stosunku do cierpiącego, o czym świadczą metafory: "To już jest ponad wytrzymałość boga o nerwacg z tworzyw sztucznych", "wstrząsany dreszczem obrzydzenia".
Ostatecznie cierpienie śmiertelnika kończy się jego bolesną śmiercią, a usatysfakcjonowany bóg odchodzi. Widzi jednak skamieniałego słowika i drzewo "siwe zupełnie". Tę metaforę można rozumieć, jako wyraz cierpienia natury z powodu bólu Marsjasza. Przyroda więc współodczuwa z bohaterem i umiera razem z nim. Chce tym samym jakby udowodnić, że prawdziwym zwycięzcą-moralnym-jest Marsjasz.
Autor dokonał reinterpretacji mitu, która polega na dopowiedzeniu dalczej części mitu i nazwaniu "prawdziwym pojedynkiem" nie samej gry, a również mierzenie się dwu postaw bohaterów. Motyw mitologiczny reinterpretuje się po to, by ukazać problemy współczesności Herbertowi- jest pytaniem o prymat(pierwszeństwo) określonego rodzaju sztuki(wyrosłej z cierpienia, wewnętrznych przeżyć, czy też tej wyrosłej z intelektu rozumu). Herbert wyraźnie opowiada się za sztuką tworzoną pod wpływem emocji, to jej właśnie przyznaje pierwszeństwo, jako jedynie autentycznej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Motywy mitologiczne i biblijne inspiracją dla twórców współczesnych ("Dedal i Ikar", "Nike", "Apollo i Marsjasz", "Prometeusz", "Syzyf", itp.).

Jan Kochanowski "Czego chcesz od nas Panie" - motyw zaczerpnięty z Księgi Rodzaju. Bóg jest ukazany jako stwórca świata, architekt, Wielki Budowniczy. On zbudował niebo i sprawił, że wody zebrały się w brzegach. Przedstawiany także jako w...

Język polski

Interpretacja analityczna wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”.

Zbigniew Herbert tworzył lirykę filozoficzną, pełną przemyśleń, moralistyczną. Często odwoływał się do tradycji kultury europejskiej. Swoje rozważania skupiał na problemach egzystencjalnych. Poezja Herberta jest wielopłaszczyznowa, g...

Język polski

Herbert Zbigniew- „Apollo i Marsjasz” Analiza i interpretacja.

Herbert Zbigniew- „Apollo i Marsjasz”

właściwy pojedynek Apollona
z Marsjaszem
(słuch absolutny
kontra ogromna skala)
odbywa się pod wieczór
gdy jak już wiemy
sędziowie
przyznali zwycięstwo bog...

Język polski

Zbigniew Herbert - Apollo i Marsjasz (interpretacja)

Czy kara wymierzona przez Apolla dla Marsjasza nie była zbyt surowa?
Tytuł nie zdradza zbyt wielu informacji zawartych w wierszu. Zawarta jest w nim tylko informacja o osobach występujących w utworze. Dokładnie, czego dotyczyć będzie utw...

Język polski

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta - interpretacja

Zbigniew Herbert – „Apollo i Marsjasz”

Tytuł utworu Zbigniewa Herberta nawiązuje do mitycznego starcia między bogiem i półczłowiekiem. Jest to relacja przebiegu pojedynku w formie wiersza białego. Według autora prawdziwa rywa...