Kornel Makuszyński "Szatan z siódmej klasy" - opracowanie.

Kornel Makuszyński jest pisarzem, który pisał najbardziej popularne powieści dla dzieci i młodzieży takie jak:
I. "Przygody Koziołka Matołka"
II. "O dwóch takich co ukradli księżyc"
III. "Panna z mokrą głową"
IV. "Awantura o Basię"
V. Szaleństwa Panny Ewy"
VI. "Bezgrzeszne lata"
VII. Szatan z VII klasy"
VIII. " Kurtki z kalendarza"


Kto miał być pytany wg obliczeń Adasia??
Pytany miał być Napiórkowski, Stankiewicz i Wilczek.

Jakiej narodowości był człowiek, który chciał kupić posiadłość Gąsowskich??
Był Francuzem.

Kto zjadł lody Adama?
Jego lody zjadł jego brat Jasiu.

Kto był podejrzany o kradzież pióra Żelskiego?
Podejrzanym był Zbyszek Jasiński.

Kto ukradł rękopis Księdza Koszyczka?
Fałszywy Malarz.

Gdzie został odnaleziony skarb Francuskiego Żołnierza?
Skarb został odnaleziony w drzewie.

Jak miał na imię brat profesora Gąsowskiego?
Brat profesora zwał się Ivo.

Jakiego koloru miała oczy Wanda?
Jej oczy były fiołkowe.

Przebieg Wydarzeń

I. Odkrycie metody profesora Gąsowskiego.
II. Rozwiązanie problemy związanego z piórem.
III. Fałszywa cyfra.
IV. Prośba profesora skierowana do Adasia.
- Adaś poznaje Wandę.
- Wyjazd na wieś.
- Zapoznanie z historią rodu Gąsowskich.
- Spotkanie w ciemnościach.
- Kłopotliwy gość.
- Wyprawa Adama.
- Rozszyfrowanie tajemniczego listu.
- Noc w budzie.
- Gościna u starych znajomych.
- Pomoc w ucieczce.
- Przeprawa przez jezioro.
- Odnalezienie zagubionych drzwi.
- Powrót do Bejgoły.
- Podstęp.
- Odnalezienie skarbu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Szatan z VII klasy" - co wiedzieć aby znać lekturę - opracowanie.

KORNEL MAKUSZYŃSKI
"SZATAN Z VII KLASY"

PLAN RAMOWY :
1.Odkrycie sposobu odpytywania na historii.
2.Adam chciał wyjechać nad morze.
3.Prośba profesora o rozwiązanie zagadki.
4.Prośba pana profesora Gąso...