Charakterystyka Wertera analizując źródła jego cierpień.

Werter jest osobą sentymentalną i uczuciową, przez co widzi i odbiera świat inaczej niż inni, często płacze, jest naiwny w uczuciach i popada w melancholię. Natura jest odbiciem jego stanu psychicznego, dlatego też kiedy jest wesoły cały świat wydaje mu się być piękny, kiedy ogarnia go melancholia i smutek wydaje mu się, że wszystko jest szare i ponure co potęguje jego uczucia. Werter, kiedy poznaje Lottę zakochuje się w niej, widzi w niej swoją drugą połowę. Nie dopuszcza do siebie myśli, że jest zaręczona. Trafia to do niego dopiero na balu. Dużo spędza z nią czasu, zakochuje się coraz bardziej. Gdy przyjeżdża jej narzeczony Werter staje się bardzo nieszczęśliwy. Trudno mu żyć z myślą, że stracił swoją miłość. Postanawia wyjechać do miasta. Trudno mu odnaleźć się w nowej sytuacji. Ponosi klęski towarzyskie. Na przyjęciach traktowany jest jako jakieś indywiduum i nikt nie chce z nim rozmawiać. Gdy dowiaduje się o ślubie Lotty cierpi jeszcze bardziej. Cierpienia te potęguje jego nadwrażliwość. Werter jako mieszczanin żył w niższej warstwie społecznej, stąd też krytykował ówczesny podział społeczny. Było to spowodowane mniejszymi prawami, wywyższaniem się arystokracji i złego traktowania niższych warstw społecznych. Uważał, że wszyscy ludzie są równi a ich majątki nie powinny dzielić ich na warstwy społeczne. Ostatecznie nieszczęśliwa miłość do Lotty doprowadza go do ostateczności, postanawia targnąć się na swoje życie.

Dodaj swoją odpowiedź